| Autor: redakcja11

GUS: Zbiory drugiego pokosu siana łąkowego były wysokie

Warunki wegetacji roślinności łąkowej po zbiorze pierwszego pokosu były na ogół korzystne, chociaż regionalnie zróżnicowane.

GUS: Zbiory drugiego pokosu siana łąkowego były wysokie

Siano łąkowe 
 

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny rosnąca temperatura powietrza sprzyjała intensywnemu wzrostowi roślinności łąkowej. Warunki meteorologiczne i zaopatrzenie roślin w wodę w końcu czerwca i w lipcu były dobre, stąd też plony i zbiory drugiego pokosu siana łąkowego były wysokie. Do zbioru drugiego pokosu siana łąkowego przystąpiono lokalnie w drugiej dekadzie lipca, a sianokosy ze względu na opady i nadmierne uwilgotnienie gleby przeciągnęły się aż do pierwszej dekady września.

 

Warunki pogodowe w okresie zbioru drugiego pokosu traw utrudniały dosuszenie siana i miały niekorzystny wpływ na jego wartość paszową. Plony drugiego pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano przewidziano na około 18,4 dt/ha, a zbiory z łąk trwałych w przeliczeniu na siano z drugiego pokosu wyniosły około 4,7 mln t.

 

W dalszym ciągu czynnikiem ograniczającym plonowanie i zmieniającym skład gatunkowy runi trwałych użytków zielonych jest niskie ich nawożenie. Tagi:
źródło: