| Autor: mikolaj

I Ty możesz wziąć udział w konsultacjach na temat zazielenienia

Trwają publiczne konsultacje na temat doświadczeń wynikających z pierwszego roku wdrażania obowiązku zazielenienia w ramach schematu dopłat bezpośrednich.

I Ty możesz wziąć udział w konsultacjach na temat zazielenienia

Komisja Europejska do 8 marca 2016 r. zbiera opinie rolników dotyczące doświadczeń z realizacji obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich. Oczekiwane są poglądy w zakresie doświadczeń pochodzących z  wdrażania obowiązkowego zazielenienia dopłat bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) i są zawarte w Akcie Delegowanym Komisji (UE) nr 639 /2014 oraz Akcie Implementacyjnym Komisji (UE) nr 641/2014

KE szczególnie zależy na poglądach związanych z wdrażaniem zazielenienia, równych warunków gospodarowania (możliwość zarządzania gospodarstwem na równej stopie z rolnikami z innych państw UE) i potencjale produkcyjnym, uproszczenia zakresu zazielenienia w możliwy sposób i zmniejszenia obciążeń administracyjnych z tym związanych.

Ten wkład przyczyni się do analiz prowadzonych w Komisji w kierunku potencjalnej redukcji obciążeń administracyjnych dla rolników i krajowej administracji, które wynikają z wdrażania  tych aktów prawnych, które są nakładaniem  się  zobowiązań lub są niespójne i mogą być zmodyfikowane bez wpływu na cele środowiskowe zazielenienia oraz odpowiednie zarządzanie  finansowaniem WPR.

Aby wziąć udział w konsultacjacj należy wypełnić kwestionariusz, w którym zawarto  pytania do zaznaczenia oraz opisowe. Niektóre pytania są obowiązkowe dla wszystkich respondentów. Jeśli chodzi o pozostałe pytania, respondenci są proszeni o odpowiedź na te, które ich dotyczą.
 

Link do kwestionariusza: ec.europa.eu/eusurvey/runner/greening-first-year?surveylanguage=pl
 Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!