| Autor: redakcja1

IGC podnosi prognozy zbiorów zbóż i soi

Perspektywy światowej produkcji zbóż ogółem zostały podniesione o 4 mln t (z miesiąca na miesiąc), do 2,063 mld ton.

IGC podnosi prognozy zbiorów zbóż i soi
Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych nastąpiły dalsze cięcia zbiorów zbóż w UE (-9 mln ton m/m) i Australii (-3 mln ton), ale dokonano korekt w górę w USA (+12 mln ton), na Ukrainie (+2 mln ton) i w Argentynie (+2 mln ton).
 
Globalne zużycie zbóż zostało zwiększone (m/m), głównie przez wyższe skarmianie, ponieważ korekta w górę paszowego zużycia kukurydzy przewyższyła cięcia dla pszenicy i jęczmienia.
 
Oczekiwane zapasy końcowe (2018/19) zostały podniesione o 6 mln ton (m/m), do 538 mln ton. Oznacza to nadal gwałtowny spadek (rok do roku) wynoszący 66 mln ton.
 
PSZENICA:
 
Jak wskazuje Andrzej Bąk z WGT S.A., po pięciu rekordowych sezonach z rzędu, produkcja pszenicy spadnie. IGC tym razem obniżyła szacunki zbiorów o 5 mln ton (m/m), do 716 mln ton, w porównaniu do rekordowych 758 mln ton w sezonie 2017/18. Jednocześnie skorygowano w dół zużycie pszenicy (głównie paszowe) i w konsekwencji podniesiono o 1 mln ton (m/m) globalne zapasy do 248 mln ton. Oznacza to spadek (r/r) o 18 mln ton, ale ciągle drugi wynik w historii.
 
Produkcja pszenicy w UE szacowana jest teraz na 135,8 mln ton, w porównaniu do 139,9 mln ton przed miesiącem i 151,2 mln ton w sezonie 2017/18. Prognozowany unijny eksport pszenicy obniżono z 25,2 mln ton (w lipcu) do 23,2 mln ton i będzie zbliżony do tego z sezonu 2017/18.
 
KUKURYDZA:
 
Oczekiwane zbiory kukurydzy podniesiono (m/m) o 12 mln ton do 1,064 mld ton (głównie dzięki USA). W mniejszym zakresie (niż produkcję) zwiększono spożycie tego zboża, które szacowane jest teraz na rekordowe 1,105 mld ton. Bilans na rynku kukurydzy poprawił się m/m, a zapasy końcowe wzrosły o 7 mln ton do 256 mln ton. Rekordowe spożycia przewyższać będzie jednak produkcję, co doprowadzić powinno do uszczuplenia, o 41 mln ton, globalnych zapasów kukurydzy (licząc rok do roku) na koniec sezonu 2018/19.
 
Oczekiwana produkcja kukurydzy w UE skorygowana została w dół o 1,7 mln ton (m/m), do 60,4 mln ton. Unijne zużycie tego zboża powinno sięgnąć 80,8 mln ton, a import szacowany jest na 18 mln ton (+1,6 mln ton w porównaniu z lipcem).
 
SOJA:
 
Zbiory soi szacowane są teraz na rekordowe 366 mln ton (+7 mln ton w porównaniu do lipca). Światowa konsumpcja podniesiona została o skromne 1 mln ton (od lipca) do rekordowych 357 mln ton. Oznacza to zwiększenie światowych zapasów soi do rekordowych 51 mln ton (+7 mln ton w porównaniu do lipca i +9 mln ton rok do roku).


Tagi:
źródło: