| Autor: mikolaj

IUNG: Opady mogą spowodować duże problemy ze zbiorem rzepaku jarego

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2016 roku, nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne, jednakże wartości te są dla w/w upraw wyższe od wartości krytycznych.

IUNG: Opady mogą spowodować duże problemy ze zbiorem rzepaku jarego

Jak poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w kolejnym okresie raportowania najniższe wartości KBW odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (Roztocze) i Małopolskiej, w południowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej oraz na południu Niziny Śląskiej. Obecnie najniższe wartości KBW w tych rejonach wynoszą od -109 do -139 mm.

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym od 21 czerwca do 20 sierpnia 2016 r. wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy zmniejszeniu. Średnio dla kraju wartości KBW w stosunku do poprzedniego okresu były niższe o 12 mm.

Temperatura w pierwszej dekadzie sierpnia nie odbiegała znacznie od jej rozkładu w lipcu. Najniższą temperaturę poniżej 16,5°C odnotowano na Pojezierzu Pomorskim i w południowo-zachodnich Sudetach oraz w Tatrach. Cieplej było na Pojezierzu Mazurskim, Wyżynie Małopolskiej (17,5°C-18°C). Najwyższą temperaturę powyżej 19,5°C notowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i na Równinie Opolskiej. Na pozostałym obszarze kraju temperatura powietrza wynosiła od 18,5°C do 19,5°C.

W drugiej dekadzie sierpnia było już chłodniej. Najniższą temperaturę poniżej 15°C zanotowano na Pojezierzu Suwalskim, w środkowej części Niziny Północnopodlaskiej oraz w Sudetach, Tatrach i Beskidach. Najcieplej od 16,5°C do powyżej 17,5°C było w środkowej części Niziny Śląskiej, na Nizinie Południowowielkopolskiej i Pojezierzu Lubawskim oraz na Nizinie Mazowieckiej. Na przeważającym obszarze kraju temperatura powietrza wynosiła od 15°C do 16,5°C.

W pierwszej dekadzie sierpnia notowano bardzo zróżnicowane opady. Obszarem, na którym wystąpiły bardzo małe opady poniżej 10 mm była Nizina Śląska oraz południowe tereny Niziny Południowowielkopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju opady wynosiły od 20 do 40 mm. Najwyższe wartości opadu od 40 do 80 mm, a miejscami powyżej 80 mm odnotowano na Pobrzeżu Koszalińskim, w Beskidach, Tatrach oraz na Wyżynie Małopolskiej.

Drugą dekadę sierpnia charakteryzowało znaczne zróżnicowanie pod względem opadów atmosferycznych. Na przeważającym obszarze kraju opady wynosiły poniżej 5 mm. Nieco wyższe opady (20-40 mm) zanotowano w północnej części Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego, na Pojezierzu Lubuskim oraz na Pogórzu Przemyskim. Najwyższe wartości opadu od 40 do 60 mm odnotowano na Pobrzeżu Koszalińskim i na Wzniesieniu Górowskim.

Jak wskazuje IUNG, warunki meteorologiczne ostatnich tygodni charakteryzujące się dużymi opadami atmosferycznymi mogą spowodować duże problemy ze zbiorem, zwłaszcza rzepaku jarego. Problem wynika z nierównomiernego dojrzewania rzepaku, spowodowanego wytworzeniem licznych i później zakwitających bocznych odrostów. Te niekorzystne zjawiska mogą spowodować spadek plonu rzepaku jarego.Tagi:
źródło: