| Autor: redakcja1

IUNG: Zboża jare oraz rzepak i rzepik zagrożone suszą rolniczą

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

IUNG: Zboża jare oraz rzepak i rzepik zagrożone suszą rolniczą
Susza w uprawach rzepaku i rzepiku dotknęła 242 gminy
Susza w Polsce

W piątym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2016 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.
 
W poprzednim okresie sześciodekadowym suszę notowano wśród sześciu upraw, w obecnym okresie suszę odnotowano tylko w uprawach rzepaku i rzepiku oraz wśród zbóż jarych.
 
Jak podaje IUNG, susza występuje tylko na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.
 
Tak jak w poprzednim okresie susza nadal występuje wśród rzepaku i rzepiku, odnotowano ją w ośmiu województwach Polski w 242 gminach (9,77% gmin kraju) na powierzchni 2,48% gruntów ornych.
 
Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach dla tej uprawy zamieszczono w tabeli 1.
Lp.
Województwo
Liczba gmin ogółem
Liczba gmin zagrożonych
Udział gmin zagrożonych [%]
Udział powierzchni zagrożonej [%]
1
wielkopolskie
226
66
29,20
9,20
2
mazowieckie
314
73
23,25
5,76
3
świętokrzyskie
102
22
21,57
2,50
4
łódzkie
177
23
12,99
4,35
5
lubelskie
213
26
12,21
1,49
6
kujawsko-pomorskie
144
15
10,42
2,27
7
dolnośląskie
169
12
7,10
0,93
8
podkarpackie
160
5
3,12
0,09
 
Tak jak w poprzednich okresach sześciodekadowych, susza nadal występuje wśród upraw zbóż jarych, odnotowano ją w pięciu województwach Polski w 100 gminach (4,04% gmin kraju) na powierzchni 1,0% gruntów ornych.
 
Tabela 2 zawiera szczegółowe dane dotyczące liczby gmin oraz % gmin i powierzchni gruntów ornych dla województw, w których susza występuje wśród zbóż jarych.
Lp.
Województwo
Liczba gmin ogółem
Liczba gmin zagrożonych
Udział gmin zagrożonych [%]
Udział powierzchni zagrożonej [%]
1
wielkopolskie
226
44
19,47
5,08
2
mazowieckie
314
43
13,69
2,91
3
świętokrzyskie
102
6
5,88
0,54
4
łódzkie
177
6
3,39
0,82
5
lubelskie
213
1
0,47
0,07

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: