| Autor: redakcja1

IUNG: Zboża jare, ozime krzewy owocowe i rośliny strączkowe zagrożone suszą rolniczą

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

IUNG: Zboża jare, ozime krzewy owocowe i rośliny strączkowe zagrożone suszą rolniczą
Susza w Polsce
 
W trzecim okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2016 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.
 
W obecnym okresie sześciodekadowym susza rolnicza w Polsce notowana jest wśród czterech upraw: zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych i roślin strączkowych.
 
Jak podaje IUNG, susza występuje na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, a także na glebach II kategorii (gleby lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.
 
Największa susza występuje wśród upraw zbóż jarych, odnotowano ją w ośmiu województwach Polski w 248 gminach (10,01% gmin kraju) na 2,09% gruntów ornych.
 
Tabela 1 zawiera szczegółowe dane dotyczące liczby gmin oraz % gmin i powierzchni gruntów ornych dla województw, w których susza występuje wśród zbóż jarych.
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1
kujawsko-pomorskie
144
67
46,53
4,94
2
wielkopolskie
226
69
30,53
8,94
3
łódzkie
177
38
21,47
4,35
4
mazowieckie
314
56
17,83
3,11
5
lubuskie
82
5
6,10
1,14
6
dolnośląskie
169
9
5,33
0,56
7
zachodniopomorskie
114
2
1,75
0,19
8
pomorskie
123
2
1,63
0,11
 
Polska
2478
248
10,01
2,09
 
Susza występuje również wśród upraw zbóż ozimych, odnotowano ją w pięciu województwach Polski w 104 gminach (4,20% gmin kraju) na powierzchni 0,85% gruntów ornych.
 
Występowanie suszy dla tych upraw w województwach przedstawia tabela 2.
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1
wielkopolskie
226
46
20,35
4,84
2
kujawsko-pomorskie
144
20
13,89
0,85
3
łódzkie
177
22
12,43
1,97
4
mazowieckie
314
14
4,46
0,98
5
dolnośląskie
169
2
1,18
0,04

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: