| Autor: redakcja1

Marcowe prognozy IGC dla rynku zbóż i soi

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podniosła swoje prognozy zbiorów zbóż w sezonie 2021/22. Korekta w górę jest konsekwencją lepszych szacunków zbiorów kukurydzy na Ukrainie, w Indiach i UE. Prognoza światowej produkcji zbóż ogółem w sezonie 2021/22 wzrosła o 3 mln tm/m (miesiąc do miesiąca), do 2284 mln ton.

Marcowe prognozy IGC dla rynku zbóż i soi
IGC przewiduje, że zakłócenia eksportu z Morza Czarnego i wyższe ceny doprowadzą do ograniczenia globalnego popytu. Prognozuje się zatem, że konsumpcja ziarna zbóż będzie o 8 mln ton niższa niż w prognozie z lutego, podczas gdy handel światowy został obniżony o 9 do 415 mln ton. Oczekiwane skumulowane zapasy końcowe na świecie są obecnie większe (rok do roku), odzwierciedlając głównie przewidywane nagromadzenie zapasów na Ukrainie.

Na rynku pszenicy zużycie globalnego ziarna obniżono o 3 mln ton do 778 mln ton, podczas gdy szacunki produkcji pozostawiono na rekordowym poziomie 781 mln ton zbiorom. W konsekwencji zapasy na koniec tego sezonu podniesiono do 281 mln ton (+3 mln ton r/r).

W przypadku kukurydzy światowa produkcja (1,207 mld ton) powinna wyprzedzić konsumpcję (1,197 mld ton) i doprowadzić do częściowego odbudowania poziomu zapasów.

W związku z dalszymi obniżkami dla Ameryki Południowej, prognoza globalnych zbiorów soi na sezon 2021/22 została obniżona o 3 mln t, do 350 mln (-5% r/r). Przy ograniczonej podaży, perspektywy zużycia i zapasów zostały przycięte o 1 mln ton. Zapasy soi na koniec sezonu prognozowane są na 42 mln, i będą o blisko 1/5 niższe r/r. 


 


Tagi:
źródło: