| Autor: redakcja1

Nadzieja na pomoc Państwa rolnikom poszkodowanym przez suszę

Projekt zmiany rozporządzenia umożliwiający udzielanie pomocy w formie dotacji rolnikom poszkodowanym w 2021 r. m.in. przez suszę, obecnie znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych, które mają potrwać do piątku 22 kwietnia 2022 r.

Nadzieja na pomoc Państwa rolnikom poszkodowanym przez suszę
Projekt zakłada umożliwienie udzielania pomocy w formie dotacji producentom rolnym, w których gospodarstwie wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 roku m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi czy przymrozków. 

Z danych uzyskanych z województw wynika, że szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi z wyłączeniem suszy wystąpiły na powierzchni 298 tys. 160,11 ha i wyniosły ok. 1 mld zł, a poszkodowanych zostało 29 tys. 808 gospodarstw.

W samym województwie wielkopolskim w roku 2021 wnioski o szacowanie szkód z trenu województwa wielkopolskiego złożyło 9 999 rolników.

Najwięcej w powiatach: gnieźnieńskim- 1175, wągrowieckim – 946, pleszewskim – 918,  pilskim – 716, kępińskim – 689, kaliskim – 635.

W całym województwie ilość gospodarstw, w których wartość szkód spowodowanych  suszą rolniczą przekroczyła 30% średniej rocznej produkcji rolnej wyniosła-  82 z czego  najwięcej  w powiatach  gnieźnieńskim - 23, czarnkowsko – trzcianeckim – 12, poznańskim – 12, w pozostałych pojedyncze gospodarstwa lub kilka.

W roku 2021 w województwie wielkopolskim ilość gospodarstw, w których wartość szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania przekroczyła 30% średniej rocznej produkcji rolnej wyniosła – 7 z czego w powiecie złotowskim – 6 i 1 jedno w powiecie kaliskim. Liczba gospodarstw, w których wartość szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne przekroczyła 30% średniej rocznej produkcji rolnej wyniosła – 25 (pilski - 19, leszczyński- 3, szamotulski- 2, chodzieski- 1). Ilość gospodarstw, w których wartość szkód spowodowanych przez deszcze nawalne przekroczyła 30% średniej rocznej produkcji rolnej wyniosła – 1 w powiecie kolskim. Odnotowano także  210 gospodarstw, w których wartość szkód spowodowanych przez grad przekroczyła 30% średniej rocznej produkcji rolnej – najwięcej w powiatach: kolskim – 126, jarocińskim – 38, ostrzeszowskim – 31, konińskim - 12. Huragan spowodował szkody 15 gospodarstwach, w których wartość szkód spowodowanych przekroczyła 30% średniej rocznej produkcji rolnej  (kolski – 14, pleszewski – 1).

Zapowiedź pomocy Państwa budzi nadzieję wśród rolników. Czas pokaże, czy i na jakich zasadach oraz o jakiej wysokości będzie można się ubiegać o pomoc.


Tagi:
źródło: