| Autor: redakcja1

Najnowsze prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA)

Październikowa prognoza globalnych bilansów na rynku zbóż i oleistych zapowiada mniejsze niż we wrześniu zbiory kukurydzy i soi, ale większe pszenicy na świecie. Amerykanie odpowiadają za większość korekty w dół podaży kukurydzy i soi. Na mniejszą podaż w USA składają się mocno obniżone zapasy początkowe (końcowe dla 2019/20) i mniejsza produkcja. Za wzrost i nowy rekord światowych zbiorów i zapasów pszenicy odpowiada Rosja.

Najnowsze prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA)
Skrót prognozy USDA na sezon 2020/21 (z 09.10.2020):
 
PSZENICA:
 
Analitycy USDA podnieśli (m/m) o 2,6 mln ton do 770,5 mln ton globalną i tak już rekordową produkcję pszenicy w sezonie 2020/21. Odpowiada za to 5-milionowy wzrost produkcji pszenicy w Rosji, do 83 mln ton. Silny wzrost zbiorów w Rosji i lekki w UE (m/m) z nawiązką zrekompensował mniejsze szacunki dla Ukrainy, Kanady, Argentyny i USA. Światowe zużycie pszenicy pozostawiono na prawie niezmienionym poziomie 751 mln ton. W konsekwencji bilans na światowym rynku tego zboża poprawi się w sezonie 2020/21, czego wynikiem powinien być wzrost (i tak już rekordowych) zapasów do 321, 5 mln ton (+7,4% r/r).
 
Warto zauważyć, że ta sama prognoza pokazuje pogorszenie bilansu na rynku pszenicy w USA. Zapasy końcowe tego zboża obniżono o blisko 5% w stosunku do września. Jest to konsekwencja mniejszych zapasów początkowych oraz korekta w dół produkcji, a z drugiej strony wzrost krajowej konsumpcji.
 
Tegoroczne słabe zbiory pszenicy w UE zostały podniesione o 0,6 mln ton (w stosunku do września), do tylko 136,75 mln ton (-11,8% r/r), Pozostałe pozycje bilansu nie zostały zmienione, podobnie jak eksport na poziomie 25,5 mln ton. W konsekwencji podniesione zostały (w stosunku do września) zapasy końcowe, do 14,1 mln ton (14,8 mln ton rok wcześniej).
 
KUKURYDZA:
 
Oczekiwane światowe zbiory kukurydzy obniżono o 3,6 mln ton, do 1,1624 mld ton (sezon 2020/21). Oznacza to ciągle poziom o 3,8% większy niż w sezonie 2019/20. Za cięcie prognoz (m/m) odpowiadają głównie Stany Zjednoczone (-4,5 mln ton), ale też Ukraina (-2 mln ton). Niestety jeszcze większa korekta w dół dotyczyła zapasów początkowych. USA weszły w nowy sezon z mniejszymi o 6,6 mln ton zapasami kukurydzy niż szacowano miesiąc wcześniej. Ma to odzwierciedlenie w obniżeniu o 4,9 mln ton światowych zapasów na początku tego sezonu. Silne cięcie podaży zostało tylko częściowo złagodzone przez mniejszą konsumpcję (głównie pasza i bioetanol w USA), która szacowana jest teraz na 1,165 mld ton. Konsekwencją ostatnich zamian jest obniżka globalnych zapasów końcowych kukurydzy w tym sezonie o 6,3 mln ton, do 300,5 mln ton (304,2 mln ton rok wcześniej).
 
Unijna produkcja kukurydzy została obniżona symbolicznie do ciągle wysokich 66,1 mln ton. W dużo większym zakresie (-1,5 mln ton) obniżono zużycie kukurydzy na cele paszowe, spadł też prognozowany import (-1 mln ton). Konsekwencją powinna być poprawa bilansu kukurydzy w UE. Zapasy końcowe tego zboża podniesiono lekko (m/m) do 7,8 mln ton, w porównaniu do 7,2 mln ton rok wcześniej.
 
SOJA:
 
Obniżone zapasy początkowe i produkcja soi w USA (łącznie o 2,6 mln ton) w stosunku do prognozy z września, a z drugiej strony większy o 2 mln ton eksport, przełożyć się powinny na drastyczny spadek amerykańskich zapasów nasion na koniec sezonu. Najnowsza prognoza obniżyła je o 37% w stosunku do września i o 45% licząc rok do roku.
 
Tak silne pogorszenie bilansu soi w USA (drugi producent na świecie) odbija się na pogorszeniu bilansu globalnego nasion. Tym bardziej, że po ostatnich korektach światowe zużycie soi wzrośnie do rekordowych 370,6 mln ton i przewyższy produkcję 368,5 mln ton. Stąd skorygowano w dół o 4,9 mln ton zapasy końcowe soi na świecie. Powinny one wynieść 88,7 mln ton i będą niższe o 5,4% od tych z końca sezonu 2019/20. USDA nie zmienił swoich doskonałych prognoz dla Ameryki Południowej na tym etapie.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!