| Autor: redakcja1

Nowe odmiany roślin pastewnych w krajowym rejestrze COBORU

W dniu 13 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020.

Nowe odmiany roślin pastewnych w krajowym rejestrze COBORU
Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin pastewnych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tej grupy roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.
 
W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. zaopiniowała zamierzenia rejestrowe COBORU.
 
Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru piętnastu nowych odmian roślin pastewnych, w tym jedenastu odmian roślin bobowatych grubonasiennych, trzech odmian roślin bobowatych drobnonasiennych i jednej odmiany rzodkwi oleistej. Postanowienia dotyczą następujących odmian:
 
Bobik
- Apollo (d. PHP15-4) - odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Capri (d. PHP15-3) - odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Groch siewny
- Medyk (d. PRH 63/14) - odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
Łubin wąskolistny
- Homer (d. PRH 1394/15) - odmiana samokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- Lila Baer - odmiana samokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Szot (d. WTD 2714) - odmiana samokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Soja
- Caroline - odmiana bardzo późna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- ES Comandor (d. ESG141) - odmiana późna; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- Oressa - odmiana wczesna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Regina (d. SZD518) - odmiana późna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Viola - odmiana późna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Koniczyna łąkowa
- Pasieka (d. MHR-NKO-0314) - odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
Lucerna siewna
- Alexis - odmiana pastewna; zgłaszający: Barenbrug Polska sp. z o.o.
- Artemis - odmiana pastewna; zgłaszający: Barenbrug Polska sp. z o.o.
Rzodkiew oleista
- Rolsema (d. ROL 300) - odmiana badana w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasienne "ROLNAS" sp. z o.o.
 


Tagi:
źródło: