| Autor: redakcja1

Pastwiska i łąki trwałe

Łąki trwałe w gospodarstwach rolnych uprawiano na powierzchni 2,754 mln ha w 900 tys. gospodarstw rolnych, a przeciętna powierzchnia łąk trwałych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne wynosiła 3,06 ha.

Pastwiska i łąki trwałe
W gospodarstwach rolnych użytkujących od 5 do 50 ha użytków rolnych znajdowało się 60,5% łącznego obszaru łąk trwałych co stanowiło 48,9% liczby gospodarstw posiadających łąki.
 
Gospodarstwa indywidualne posiadały 96,4% areału łąk trwałych. Łąki trwałe znajdowały się w 898 tys. gospodarstw indywidualnych i zajmowały powierzchnię 2,695 mln ha. Przeciętny obszar łąk trwałych przypadający na 1 gospodarstwo indywidualne wyniósł 2,96 ha.
 
Pastwiska trwałe w gospodarstwach rolnych zajmowały 395 tys. ha i znajdowały się w 116 tys. gospodarstw rolnych. W użytkowaniu gospodarstw indywidualnych było 99,3% pastwisk trwałych. Pastwiska trwałe znajdowały się w 115 tys. gospodarstw indywidualnych i zajmowały areał 365 tys. ha. Średnia powierzchnia pastwisk trwałych przypadająca na 1 gospodarstwo indywidualne wyniosła 3,16 ha.


Tagi:
źródło: