| Autor: redakcja1

Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 2021/2022

Temperatura powietrza i gleby w listopadzie podtrzymywała wegetację oraz stwarzała dobre warunki dla wschodów, wzrostu i rozwoju późno zasianych ozimin. Umożliwiała również wykonywanie jesiennych prac polowych oraz zbiorów roślin okopowych i pastewnych. Oziminy wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych w listopadzie krzewiły się. Dobowe wahania temperatury powietrza sprzyjały hartowaniu się roślin.

Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 2021/2022
Występujące okresowo w grudniu i w pierwszej dekadzie stycznia spadki temperatury powietrza przy powierzchni gruntu, miejscami poniżej -15°C, nie spowodowały nadmiernego wychłodzenia gleby. Temperatura gruntu na głębokości węzła krzewienia, mimo braku pokrywy śnieżnej lub nieznacznej jej wysokości, utrzymywała się powyżej wartości krytycznych dla roślin.

W drugiej połowie stycznia miejscami topniejący śnieg oraz opady deszczu i deszczu ze śniegiem powodowały powstawanie na polach zastoisk wody. W pierwszej połowie lutego bieżącego roku miejscami topniejący śnieg oraz opady deszczu i deszczu ze śniegiem powodowały nadmierne uwilgotnienie gleby. W wyniku notowanych w styczniu i lutym dobowych wahań temperatury powietrza powtarzały się procesy zamarzania i rozmarzania wierzchniej warstwy gleby, osłabiając system korzeniowy roślin. Przebieg pogody w marcu był zróżnicowany. Lokalnie w pierwszej, a na znacznym obszarze Polski w drugiej dekadzie marca nastąpiło ruszenie wegetacji roślin ozimych i trwałych użytków zielonych. W drugiej połowie miesiąca sprzyjające warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie pierwszych wiosennych prac polowych.

Na znacznym obszarze kraju rozpoczęto również siewy owsa, pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Zaznaczający się w obrębie miesiąca niedobór opadów deszczu przyczynił się do obniżenia zapasów wody w glebie.

W kwietniu na obszarze kraju panowały zróżnicowane warunki agrometeorologiczne. Intensywne opady śniegu na początku miesiąca, a później deszczu zapewniały dobre uwilgotnienie gleby i w pełni zabezpieczały potrzeby wodne roślin.


Tagi:
źródło: