| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (22.03.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (22.03.2020)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
Na rynku krajowym w trzecim tygodniu marca 2020 r. zwiększyły się ceny monitorowanych zbóż. Wyjątkiem było żyto konsumpcyjne, którego cena uległa spadkowi. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 16–22 marca 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 757 zł/t. Było to więcej o 2% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 9% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym w trzecim tygodniu marca 2020 r. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 178 EUR/t - 816 zł/t i była mniejsza o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Zboże to było o 9% tańsze niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 165 EUR/t, a więc o 7% niższej od średniej unijnej. Była ona m.in. mniejsza o 9% niż w Niemczech, o 8% niż we Francji, ale większa o 3,5% niż w Czechach i o 2,5% niż na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 547 zł/t, tj. mniej o 2,5% niż przed tygodniem. Cena ta była niższa o 2% niż miesiąc wcześniej i o 24% niż w analogicznym okresie 2019 r.
 
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 671 zł/t względem 665 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było tańsze o 1% niż przed miesiącem i o 17% niż rok wcześniej.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 159 EUR/t - 728 zł/t, czyli o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była niższa o 1,5% od notowanej przed miesiącem i o 13% niż rok wcześniej. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro - 147 EUR/t była o 8% mniejsza od średniej unijnej. Jednocześnie cena jęczmienia była m.in. niższa o 5% niż w Niemczech i o 6% niż we Francji.
 
Cena kukurydzy w kraju wyniosła 674 zł/t i była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była mniejsza o 7,5% niż przed rokiem.
 
Cena kukurydzy w UE wyniosła 159 EUR/t - 726 zł/t. Cena tego zboża była niższa o 1,5% niż tydzień wcześniej, ale wyższa o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu do cen sprzed roku kukurydza była o 3% tańsza. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej, podobnie jak jęczmienia paszowego, wyniosła 147 EUR/t i była niższa o 7% niż średnio w UE, ale o 5% wyższa niż na Słowacji.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W czwartym tygodniu marca 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny zbóż sporo zwiększyły się, m.in. ze względu na utrudnienia logistyczne związane z dostawą ziarna do portu. W USA w notowaniu z 25 marca 2020 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 224 EUR/t i była wyższa o 15% niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica SRW zwiększyła się o 13% do 236 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 205 EUR/t, czyli wyższym o 10% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 7% do 201 EUR/t.
 
Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 179 EUR/t, a więc więcej o 11% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża była wyższa o 1% i wyniosła 166 EUR/t.
 
Cena kukurydzy w USA ukształtowała się w granicy 155 EUR/t, a zatem większej o 5% niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – o 3% do 163 EUR/t.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!