| Autor: redakcja1

Susza dotknęła zboża, truskawki, krzewy i drzewa owocowe

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

Susza dotknęła zboża, truskawki, krzewy i drzewa owocowe
Susza rolnicza

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

 
Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -90 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 21 mm.
 
Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od -200 do –209 mm. Duży deficyt wody wynoszący od –170 do -199 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej, Mazowieckiej, Pojezierza Wielkopolskiego, na Ziemi Lubuskiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Duże niedobory wody wynoszące ponad 150 mm notowano na bardzo dużych obszarach Polski.
 
Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw:
  • zbóż jarych,
  • zbóż ozimych,
  • truskawek,
  • krzewów owocowych,
  • drzew owocowych.
Liczba gmin zagrożonych suszą oraz udział gmin zagrożonych w kraju (w %)
Lp. Uprawa Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą w Polsce[w %]
1. Zboża jare 2285 92,20
2. Zboża ozime 2221 89,30
3. Truskawki 2198 88,70
4. Krzewy owocowe 2198 88,70
5. Drzewa owocowe 580 23,41
 
Powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą według upraw
Lp. Uprawa Powierzchnia gruntów ornych zagrożonych suszą[w %]
1. Zboża jare 48,90
2. Truskawki 39,30
3. Krzewy owocowe 39,30
4. Zboża ozime 37,28
5. Drzewa owocowe 4,87

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!