| Autor: redakcja1

Susza rolnicza notowana w 10 województwach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza notowana w 10 województwach
W ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -20 mm. W analizowanym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 48 mm w stosunku do poprzedniego okresu(21 V - 20 VII). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 80 mm.

Obszar z największym deficytem wody nie uległ zmianie i w dalszym ciągu notowany jest na terenie Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Równina: Wkrzańska, Wełtyńska, Pyrzycka oraz Wzgórze Bukowe), wynosi od -160 do -199 mm. Na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (21 V – 20 VII) zwiększył się o 10 mm. Duże niedobory wody od -120 do -159 mm nadal wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego. Na znacznym obszarze kraju notowano deficyt wody od -50 do -119 mm. W południowych rejonach Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:
 • Zachodniopomorskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Lubuskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Pomorskiego,
 • Łódzkiego,
 • Warmińsko-mazurskiego,
 • Podlaskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Kujawsko-pomorskiego.
Susza notowana jest w uprawach:
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Krzewów owocowych,
 • Roślin strączkowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Zbóż jarych,
 • Tytoniu,
 • Zbóż ozimych,
 • Truskawek,
 • Chmielu,
 • Ziemniaka,
 • Drzew owocowych.
W ósmym okresie raportowania od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach odnotowano w 295 gminach Polski (11,91% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 175 gmin z wystąpieniem suszytj. o 7,07 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

Odnotowano ją w 10 województwach na powierzchni 2,11% gruntów ornych, tj. o 1,53 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

 
Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. zachodniopomorskie 113 86 76,11 19,72
2. wielkopolskie 226 108 47,79 6,01
3. lubuskie 82 37 45,12 6,15
4. dolnośląskie 169 29 17,16 1,69
5. pomorskie 123 16 13,01 0,24
6. łódzkie 177 8 4,52 0,38
7. warmińsko-mazurskie 116 5 4,31 0,01
8. podlaskie 118 3 2,54 0,03
9. podkarpackie 160 2 1,25 0,00
10. kujawsko-pomorskie 144 1 0,69 0,00

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!