| Autor: redakcja1

Susza rolnicza obserwowana w 7 województwach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza obserwowana w 7 województwach
W szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była dodatnia, wynosiła 24 mm. W analizowanym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 7 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 V - 30 VI). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 124 mm.
 
Obszar z największym deficytem wody nie uległ zmianie i w dalszym ciągu notowany jest na terenie Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Równina: Wkrzańska, Wełtyńska, Pyrzycka oraz Wzgórze Bukowe), wynosi od -160 do -179 mm. Na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (1 V – 30 VI) zmniejszył się od 10 do 20 mm. Duże niedobory wody od -120 do -159 mm nadal wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego, a we wschodnich rejonach tych regionów notowano deficyt wody od -50 do -119 mm. Na pozostałym terenie Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych. Natomiast na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego notowano zmniejszenie KBW w stosunku do poprzedniego okresu raportowania o 20 mm, jednakże na tym terenie nadal notowano duży nadmiar wody wynoszący od 100 do nawet 200 mm.
 
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:
 • Zachodniopomorskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Lubuskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Pomorskiego.
 • Warmińsko-mazurskiego,
 • Łódzkiego.
Susza notowana jest w uprawach:
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Zbóż jarych,
 • Krzewów owocowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Roślin strączkowych,
 • Zbóż ozimych,
 • Truskawek,
 • Warzyw gruntowych.
W szóstym okresie raportowania od 11 maja do 10 lipca 2020 r. największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 236 gminach Polski (9,53% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 85 gmin z wystąpieniem suszy tj. o 3,43 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.
 
Odnotowano ją w 7 województwach na powierzchni 2,22% gruntów ornych. tj. o 0,49 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.
 
Zasięg suszy w uprawach rzepaku i rzepiku
LP. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. zachodniopomorskie 113 86 76,11 27,34
2. lubuskie 82 42 51,22 7,33
3. wielkopolskie 226 73 32,30 3,39
4. dolnośląskie 169 16 9,47 0,84
5. pomorskie 123 8 6,50 0,03
6. warmińsko-mazurskie 116 6 5,17 0,02
7. łódzkie 177 5 2,82 0,23
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!