| Autor: redakcja1

Susza rolnicza obserwowana w 9 województwach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza obserwowana w 9 województwach

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2020 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -75 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 25 mmw stosunku do poprzedniego okresu (21 III-20 V).

Największy deficyt wody w okresie od 1 kwietnia do 31 maja br. notowano na obszarze Pojezierza: Myśliborskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego oraz na Równinie Gorzowskiej, wynoszący od -150 do -169 mm. Duże niedobory wody od -120 do -149 mm wystąpiły na Kujawach i w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -70 do -119 mm.

Natomiast najwyższe wartości KBW (najmniejsze niedobory wody) notowano na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich, Niziny Podlaskiej oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego. Na tych trenach KBW wynosił od -50 do -119 mm.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:
 • Lubuskiego,
 • Zachodniopomorskiego
 • Kujawsko-pomorskiego
 • Wielkopolskiego
 • Pomorskiego
 • Łódzkiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Opolskiego
 • Lubelskiego
Susza notowana jest w uprawach:
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Truskawek,
 • Krzewów owocowych,
 • Drzew owocowych.
W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 596 gminach Polski (24,06% gmin kraju) tj. o 237 gmin i 9,57 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła w 9 województwach na powierzchni 8,54% gruntów ornych tj. o 5 województw i 1,6 punktu procentowego powierzchni gruntów ornych mniej niż w poprzednim okresie.
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 63,29
2. zachodniopomorskie 113 105 92,92 24,20
3. kujawsko-pomorskie 144 113 78,47 12,31
4. wielkopolskie 226 169 74,78 37,21
5. pomorskie 123 35 28,46 2,49
6. łódzkie 177 34 19,21 2,59
7. dolnośląskie 169 30 17,75 2,31
8. opolskie 71 10 14,08 0,13
9 lubelskie 213 18 8,45 0,48

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 475 gminach Polski (19,18% gmin kraju) tj. o 201 gmin i 8,11 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła w 9 województwach na powierzchni 5,3% gruntów ornych tj. o 2,42 punktu procentowego powierzchni gruntów ornych mniej niż w poprzednim okresie.
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 42,91
2. zachodniopomorskie 113 89 78,76 13,32
3. kujawsko-pomorskie 144 102 70,83 8,83
4. wielkopolskie 226 150 66,37 23,89
5. pomorskie 123 22 17,89 0,69
6. dolnośląskie 169 19 11,24 1,48
7. opolskie 71 4 5,63 0,01
8. lubelskie 213 4 1,88 0,08
9 łódzkie 177 3 1,69 0,03

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 393 gminach Polski (15,87% gmin kraju) tj. o 127 gmin i 5,2 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła w 7 województwach na powierzchni 4,36% gruntów ornych tj. o 4 województwa i 2,19 punktu procentowego powierzchni gruntów ornych mniej niż w poprzednim okresie.
 
Zasięg suszy w uprawach truskawek
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 39,78
2. wielkopolskie 226 135 59,73 20,13
3. kujawsko-pomorskie 144 85 59,03 6,00
4. zachodniopomorskie 113 65 57,52 9,54
5. dolnośląskie 169 15 8,88 1,05
6. pomorskie 123 8 6,50 0,18
7. lubelskie 213 3 1,41 0,02

Suszę rolnicza notowano w uprawach krzewów owocowych. Odnotowano ją w 204 gminach Polski (8,24% gmin kraju) tj. o 38 gmin i 1,54 punktów procentowych więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła w 6 województwach na powierzchni 1,33% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 74 90,24 16,73
2. wielkopolskie 226 89 39,38 6,20
3. zachodniopomorskie 113 30 26,55 2,47
4. dolnośląskie 169 6 3,55 0,17
5. kujawsko-pomorskie 144 4 2,78 0,13
6. pomorskie 123 1 0,81 0,00

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!