| Autor: redakcja1

Susza rolnicza pośród zbóż, truskawek i krzewów owocowych

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza pośród zbóż, truskawek i krzewów owocowych
W trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2019 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
 
Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -35 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 14 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 IV-30 V).
 
Największy deficyt wody od -100 mm do -159 mm w prezentowanym sześciodekadowym okresie wystąpił w północnej części kraju. Przy czym na Nizinie Wielkopolskiej, Pojezierzu Wielkopolskim, Pobrzeżu Słowińskim, w północnej części Pojezierza Mazurskiego oraz na Nizinie Podlaskiej notowano niedobór wody od 120 do 159 mm. W południowej części kraju notowano wielkości KBW poniżej 100 mm, a na krańcach tego obszaru notowano nawet dodatnie wielkości KBW.
 
Susza rolnicza występuje na terenie województw:
 • Zachodniopomorskiego,
 • Pomorskiego,
 • Łódzkiego,
 • Podlaskiego,
 • Lubuskiego,
 • Warmińsko-mazurskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Kujawsko-pomorskie.
Susza notowana jest w uprawach:
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Truskawek,
 • Krzewów owocowych.
W drugim okresie raportowania od 11 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 389 gminach Polski (15,7% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 244 gminy z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 9 województwach na powierzchni 4,33% gruntów ornych.
 
 Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 wielkopolskie 226 123 54,42 14,84
2 łódzkie 177 88 49,72 19,50
3 podlaskie 118 43 36,44 9,84
4 zachodniopomorskie 113 29 25,66 1,42
5 lubuskie 82 20 24,39 3,77
6 warmińsko-mazurskie 116 24 20,69 1,16
7 pomorskie 123 20 16,26 3,11
8 mazowieckie 314 39 12,42 2,94
9 kujawsko-pomorskie 144 3 2,08 0,15

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: