| Autor: redakcja1

Susza rolnicza w Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza w Polsce
W dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -24 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 20 mmw stosunku do poprzedniego okresu (10 VI-10 VIII). Jest to wynikiem wzrostu wielkości opadów atmosferycznych ale też zmniejszeniem ewapotranspiracji (średnio dla kraju o 18,8 mm względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Największy deficyt wody notowany był w dalszym ciągu na obszarze: Równiny Białogardzkiej, w północnej części Pobrzeża Szczecińskiego, w zachodniej części Pobrzeża Koszalińskiego, na Pobrzeżu Gdańskim, Żuławach Wiślanych, na Pojezierzu Południowopomorskim, w zachodniej i środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego, w południowej części Polesia Wołyńskiego, północnej części Wyżyny Wołyńskiej od -120 do -179 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -119 mm.
 
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.
 
Susza rolnicza występowała na terenie siedmiu województw:
 • pomorskiego,
 • wielkopolskiego,
 • zachodniopomorskiego,
 • podkarpackiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • lubuskiego,
 • lubelskiego.
 
Susza występowała w czterech uprawach:
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • kukurydzy na ziarno,
 • krzewów owocowych,
 • roślin strączkowych.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: