| Autor: mikolaj

Susza w Polsce. 11 Raport IUNG

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych.

Susza w Polsce. 11 Raport IUNG

Susza w Polsce

W jedenastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2015 roku, stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są ujemne na całym terytorium Polski.

W obecnym okresie sześciodekadowym zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw:

  • Roślin strączkowych
  • Ziemniaka
  • Krzewów owocowych
  • Chmielu
  • Kukurydzy na kiszonkę
  • Tytoniu
  • Warzyw gruntowych

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym, w porównaniu do ubiegłego okresu, zmniejszył się zasięg suszy rolniczej w całej Polsce. Chociaż dla upraw jak: rośliny strączkowe, ziemniak oraz krzewy owocowe zagrożenie suszą nadal wystąpiło w wielu województwach w 100% gmin.

Wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy znacznemu zwiększeniu. Średnio dla kraju wartości te względem poprzedniego okresu były wyższe aż o 49 mm.

Obecnie w dalszym ciągu największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla roślin strączkowych. Susza dla tej uprawy występuje na glebach I i II kategorii:

  • I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty,
  • II kategorii (gleby lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty,

Susza dla tych upraw występuje we wszystkich województwach kraju, w 2624 gminach (w 85,6% gmin) na 35,2% gruntów ornych.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!