| Autor: redakcja1

Wpływ przymrozków na wegetację w 2015 r. Na ogół dobre przezimowanie zbóż i roślin

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w 2015 roku starty zimowe i wiosenne zbóż ozimych oraz roślin sadowniczych nie było wysokie.

Wpływ przymrozków na wegetację w 2015 r. Na ogół dobre przezimowanie zbóż i roślin

Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w tym roku nie były wysokie i sięgały dla: jęczmienia ozimego 3,2%, pszenicy ozimej 0,1%, pszenżyta ozimego 0,2%, mieszanek zbożowych ozimych 0,2% i żyta 0,1%. Niewielkie straty odnotowano w uprawach rzepaku i rzepiku ozimego - wyniosły one 0,7% powierzchni zasiewów. Na aktualny stan i zaawansowanie rozwoju upraw decydujący wpływ miał przebieg pogody jesienią zeszłego roku, rozwój i przygotowanie się roślin do zimowego spoczynku, a także przebieg warunków pogodowych w okresie zimy.

 

Przezimowanie roślin sadowniczych w okresie zimy 2014/2015 było na ogół dobre. W skali całego kraju nie zaobserwowano znaczących strat mrozowych w sadach. Plantacje truskawek przezimowały w większości dobrze.

 

Wiosenna wegetacja w 2015 roku rozpoczęła się dość wcześnie, chociaż zdecydowanie później niż w roku poprzednim. Niekorzystnym czynnikiem były jednak wiosenne chłody, w tym głównie nocne spadki temperatury oraz brak dostatecznej ilości wody w glebie, co przyczyniło się do opóźnienia siewów warzyw i spowolnienia wegetacji. Kwitnienie roślin sadowniczych oraz wschody roślin warzywniczych przebiegały w zróżnicowanych warunkach.

 

W tym roku nie zanotowano wiosennych przymrozków na dużą skalę. Stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego w połowie maja br. był nieco gorszy niż w analogicznym okresie roku zeszłego. Ocena stanu zasiewów zbóż jarych: pszenicy, jęczmienia, owsa i pszenżyta była na poziomie ubiegłorocznej, a dla mieszanek zbożowych niższa od ubiegłorocznej oceny o 0,1 stopnia kwalifikacyjnego.
 

Na wiosenną ocenę stanu upraw rolnych miały wpływ następujące czynniki:

  • lepszy stan upraw ozimych przed ich wejściem w stan zimowego spoczynku na jesieni 2014 r.;

  • mała ilość opadów, niedobory wody w glebie;

  • straty w zasiewach na obszarach graniczących z kompleksami leśnymi spowodowane przez zwierzynę leśną, szukającą pożywienia na polach uprawnych.
     

Szacunki powierzchni upraw

Wstępne szacunki GUS wskazują, że w 2015 roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa o 10% od ubiegłorocznej i wynosi około 7,4 mln ha.

W 2015 roku nastąpiło zmniejszenie areału uprawy rzepaku i rzepiku łącznie o 13,4% do 0,8 mln ha, a powierzchnię buraków cukrowych ocenia się na poziomie minionego roku, tj. 197 tys. ha.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!