| Autor: redakcja1

Wniosek KRIR o zapewnienie środków na dopłaty do ubezpieczenia od gradu - wyjaśnienia resortu rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Zakłady Ubezpieczeń, z którymi została podpisana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowa na stosowanie w 2023 r. dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, nie zgłosiły dodatkowego zapotrzebowani na limity dopłat ponad kwoty limitów określone w zawartych umowach i aneksach do tych umów.

Wniosek KRIR o zapewnienie środków na dopłaty do ubezpieczenia od gradu - wyjaśnienia resortu rolnictwa
W przypadku zgłoszenia dodatkowych potrzeb wnioski zostaną uwzględnione, gdyż na dzień dzisiejszy z zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 r. kwoty dopłat do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie została rozdysponowana kwota ponad 50 mln zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. w części 32 – Rolnictwo wydatki na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano w kwocie 920 504 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co określona w tej części budżetu państwa na 2023 r.


Tagi:
źródło: