| Autor: redakcja1

Za nami wzrostowy tydzień na giełdowym rynku zbóż i oleistych

Największy wpływ na ubiegłotygodniowe notowania miała publikacja (w miniony czwartek) wrześniowych prognoz USDA. Uczestnicy rynku jeszcze przed pojawieniem się raportu wychodzili z krótkich pozycji (odkupowali kontrakty) oczekując, że Amerykanie obniżą swoje wcześniejsze prognozy krajowych zbiorów kukurydzy i soi.

Za nami wzrostowy tydzień na giełdowym rynku zbóż i oleistych
Zaktualizowane dane pokazały rzeczywiście mniejszą produkcję obu upraw w USA. Wrześniowy raport USDA dokonał też kilku cięć w produkcji pszenicy u jej głównych producentów, zrekompensowanych z nawiązką lepszymi zbiorami w UE i Indiach i mniejszą konsumpcją.
 
Najważniejsze dane liczbowe wrześniowej prognozy USDA na sezon 2019/20 (w mln ton):
 
1. Globalna produkcja przewyższy konsumpcjęoznacza to wzrost zapasów:
 
- Pszenica: produkcja = rekordowe 765,5 / zużycie =756,3 / zapasy = rekordowe 286,5 (+3,3% - rok do roku).
 
2. Światowa konsumpcja przewyższa produkcjęoznacza to spadek zapasów:
 
- Kukurydza: produkcja = 1.004,9 / zużycie = 1.128,2 / zapasy = 306,3 (-7,1% - rok do roku);
 
- Soja: produkcja = 341,4 / zużycie = 353,4 / zapasy = 99,2 (-11,8% - rok do roku).
Skrót wrześniowych prognoz USDA:
 
W czwartek (12-09-2019) Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował swoje comiesięczne szacunki podaży i popytu. Najnowsze dane pokazały mniejsze niż w sierpniu prognozy plonowania kukurydzy i soi. Korekta w dół szacowanej wydajności kukurydzy w USA została obniżona do 168,2 buszli na akr, w porównaniu z 169,5 szacowanej w zeszłym miesiącu. Korekta w dół plonowania soi spadła do 47,9 buszli na akr, w porównaniu z 48,5 szacowanymi w sierpniu. W obu przypadkach wydajność pozostaje powyżej oczekiwań analityków. Mniejsze wydajności przełożyły się na cięcie oczekiwanych zbiorów obu upraw w USA.
 
Kukurydza - USA
 
Oczekiwana produkcja kukurydzy w USA w tym roku została zmniejszona o 2,5 mln ton (m/m) do 350,5 mln ton (za sprawą mniejszego plonowania). Mniejsza produkcja została z nawiązką zrekompensowana w bilansie krajowym przez 2,2 milionowy wzrost zapasów początkowych i mniejsze zużycie na etanol. W konsekwencji najnowszych zmian podniesiono minimalnie (+0,22 mln ton - m/m) zapasy końcowe kukurydzy w USA, do 55,6 mln ton.  W skali roku oznaczać to będzie jednak redukcję amerykańskich zapasów kukurydzy o 10,5%.
 
Kukurydza - Świat
 
Korekta w dół (od sierpnia) zbiorów w USA (-2,6 mln ton) i na Ukrainie (-0,5 mln ton, do ciągle rekordowych 36 mln ton) skutkowała obniżeniem światowej produkcji kukurydzy do 1.104,9 mln ton (-3,4 mln ton od sierpnia). Spadek produkcji został w dużej części zrekompensowany przez blisko 1 milionowy wzrost zapasów początkowych i podobne zmniejszenie konsumpcji. Stąd globalne zapasy końcowe kukurydzy w tym sezonie przycięto o tylko 1,5 mln ton (w stosunku do sierpnia), do 306,3 mln ton.
 
Kolejny sezon z konsumpcją znacznie przewyższającą zbiory powinien sprawić, że światowe zapasy kukurydzy na koniec sezonu 2019/20 spadną w skali roku o 23,3 mln ton (-7,1%). 
 
 
Soja - USA
 
Zbiory soi w USA prognozowane są w połowie września na skromne 98,9 mln ton (-1,3 mln ton od sierpnia), co oznacza spadek o 1/5 w skali roku. Obok cięcia produkcji USDA skorygował też w dół zapasy początkowe soi (-1,8 mln ton), a to przy pozostawieniu na niezmienionym poziomie pozostałych pozycji bilansu przełożyło się na obniżenie (m/m) zapasów końcowych o 3,1 mln ton, do 17,4 mln ton. Jeśli prognoza się sprawdzi, to zapasy soi w USA obniżą się na koniec tego sezonu aż o 36,3% - licząc rok do roku.
 
Soja - Świat
 
Negatywne zmiany prognoz w USA wpłynęły na pogorszenie globalnego bilansu soi. Światowa produkcja nasion została obniżona o tylko 0,4 mln ton, do 341,4 mln ton (dzięki korekcie w górę zbiorów w Chinach i u kilku małych producentów). Dodatkowo o 2,1 mln ton obniżono zapasy początkowe, tylko w części zrekompensowane 0,9 milionowym cięciem globalne zużycia. Globalne zużycie soi przewyższy produkcję, ponieważ szacowane jest na rekordowe 353,4 mln ton (-0,9 mln ton m/m). Stąd zapasy końcowe w sezonie 2019/20 obniżono (od sierpnia) o 2,6 mln ton, do 99,2 mln ton. Oznacza to spadek o 11,8% - licząc rok do roku.
 
 
Pszenica - USA
 
Amerykanie nie dokonali zmian w krajowym bilansie pszenicy. Podobnie jak w sierpniu zbiory w USA szacowane są na bardzo dobrym poziomie 53,9 mln ton (+5,1% r/r). Krajowe zużycie to tylko 32,6 mln ton, a eksport powinien wynieść 26,5 mln ton. Zapasy końcowe pszenicy spadną minimalnie rok do roku, do olbrzymiego poziomu 27,6 mln ton (77,5% krajowej konsumpcji).
 
Pszenica - Świat
 
Globalna produkcja pszenicy w tym sezonie szacowana jest na rekordowe 765,5 mln ton (+4,8% r/r). W stosunku do sierpnia obniżono oczekiwane zbiory o 2,5 mln ton, ale podniesiono o 1,8 mln ton zapasy początkowe pszenicy i obniżono oprawie 2 mln ton konsumpcję. Stąd oczekiwane na koniec tego sezonu zapasy zostały podniesione (+1,1 mln ton od sierpnia) do rekordowych 286,5 mln ton. Oznacza to wzrost zapasów pszenicy (rok do roku) o kolejne 9,3 mln on (+3,3%).
 
Amerykanie skorygowali w dół szacunki produkcji pszenicy u kilku dużych producentów. Największe cięcie (z 13 do 11,5 mln ton) dotyczy Kazachstanu. O 2 mln ton (do 19 mln ton) obniżono prognozę zbiorów w Australii. Półmilionowa korekta w dół dotyczy Rosji (do 72,5 mln ton) i Ukrainy (do nadal rekordowych 28,7 mln ton).
 
Korekta w górę zbiorów pszenicy dotyczyła Unii Europejskiej (ze 150, do 151 mln ton). Jednocześnie podniesiono też unijny eksport tego zboża z 26,5 do 27,5 mln ton. W podobnym zakresie (+1 mln ton) zwiększono szacunki zbiorów w Indiach (do 102,2 mln ton).

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!