| Autor: redakcja1

Zbiory z łąk trwałych II pokosu

W 2022 r. warunki wegetacji roślinności łąkowej po zbiorze pierwszego pokosu były na ogół dobre, chociaż regionalnie zróżnicowane ze względu na występujący rejonami znaczny niedobór wody limitujący plonowanie runi.

Zbiory z łąk trwałych II pokosu
W rejonach o znacznym niedoborze opadów otrzymane plony były nieznaczne, jednak na przeważającym obszarze kraju plony i zbiory drugiego pokosu siana łąkowego były dość wysokie, na poziomie roku poprzedniego.

Zbiory drugiego pokosu siana łąkowego powszechnie prowadzono w drugiej połowie lipca, a zakończono w pierwszej dekadzie sierpnia. Plony drugiego pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oszacowano na 19,6 dt/ha, a zbiory z łąk trwałych (w przeliczeniu na siano) z drugiego pokosu wyniosły 4,7 mln t.


Tagi:
źródło: