| Autor: redakcja11

Bilans handlu mięsem oraz żywcem wołowym w I kwartale 2016 r.

Według danych Komisji Europejskiej, w I kwartale 2016 r. kraje Wspólnoty sprowadziły w ekwiwalencie mięsa łącznie 76,1 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego. Dla porównania FAMMU/FAPA podaje, że to o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Bilans handlu mięsem oraz żywcem wołowym w I kwartale 2016 r.

Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano jak zawsze z Brazylii (34,5 tys. ton), Urugwaju (11,7 tys. ton) oraz z Argentyny (9,5 tys. ton). Udział tych trzech krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie 73,3%. Poza tym w omawianym okresie zaimportowano także 6,6 tys. ton wołowiny z Australii, 4,8 tys. ton ze Stanów Zjednoczonych oraz 2,4 tys. ton z Nowej Zelandii. Z kolei import tego gatunku mięsa z Botswany wyniósł 1,7 tys. ton, natomiast przywóz ze Szwajcarii i Namibii ukształtował się na poziomie po około 1,4 tys. ton. W analizowanym czasie Unia sprowadziła również 1,3 tys. ton mięsa wołowego z Paragwaju.

 

W okresie styczeń-marzec 2016 r. kraje Wspólnoty wyeksportowały łącznie ponad 148 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego (w ekwiwalencie mięsa), tj. o 11,4% więcej w odniesieniu do roku ubiegłego. Wysyłki do Turcji, Izraela, Norwegii oraz Libii zwiększyły się odpowiednio o 91,6% do 12,6 tys. ton, o 180,2% do 9,1 tys. ton, o 3,8% do 5,6 tys. ton oraz o 7% do 3,6 tys. ton.

 

Więcej tych towarów wysłano z Unii także na Filipiny (o 3,1% do 2,8 tys. ton) oraz do Chin (o 34% do 2,6 tys. ton). Z kolei obniżył się unijny eksport do Hongkongu (o 26,9% do 11,1 tys. ton), Libanu (o 11,9% do około 11 tys. ton), Wybrzeża Kości Słoniowej (o 9,7% do 8,3 tys. ton), Ghany(17% do 7,5 tys. ton), Bośni i Hercegowiny (o 11,5% do 6,7 tys. ton), Szwajcarii (o 20,3% do 5,9 tys. ton) oraz Algierii (o 2,4% do 4,9 tys. ton). W pierwszym kwatale 2016 r. Unia pozostawała eksporterem netto w łącznym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami. Uwzględniając jednak ujemny bilans (-20,9 tys. ton) w handlu mięsem wołowym (świeże, chłodzone, mrożone oraz konserwowane) należy stwierdzić, iż Unia była w tym czasie importerem netto tego gatunku mięsa.

 Tagi:
źródło: