Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (14.02.2016)

W dniach od 8 do 14 lutego 2016 roku zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych, tuszek indyków patroszonych oraz tuszek kurcząt patroszonych. Jedynie cena półtuszy wieprzowych pozostała niezmienna.

Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (14.02.2016)

Ceny mięsa

 
Cena ćwierćtuszy wołowych:

 • aktualna cena – 12,58 zł/kg

 • ujęciu tygodniowym –  spadek o 2%

 • zestawieniu miesięcznym – spadek o 4%

 • ujęciu rocznym – wzrost o 1%

Ceny mięsa wołowego na Gospodarz.pl
 

Cena półtuszy wieprzowych:

 • aktualna cena – 6 zł/kg

 • ujęciu tygodniowym –  bez zmian

 • zestawieniu miesięcznym – wzrost o 3%

 • ujęciu rocznym – spadek o 2%

Ceny mięsa wieprzowego na Gospodarz.pl

Cena tuszek kurcząt patroszonych 65% z szyjami:

 • aktualna cena – 4,77 zł/kg

 • ujęciu tygodniowym – spadek o 4%

 • zestawieniu miesięcznym – spadek o 5%

 • ujęciu rocznym – spadek o 11%

Ceny mięsa drobiowego na Gospodarz.pl

Cena tuszek indyków patroszonych:

 • aktualna cena – 8,73 zł/kg

 • ujęciu tygodniowym – spadek o 0,02 zł/kg

 • zestawieniu miesięcznym spadek o 3,5%

 • ujęciu rocznym – wzrost  o 2%

 Tagi:
źródło: