Drób i jaja

 • 2019-05-14

  Wzrost cen tuszek kurcząt

  Miesięczna cena detaliczna tuszki kurczęcia patroszonego w 2018 r. wyniosła 7,30 zł/kg i była o 4,1% większa niż w poprzednim roku.

 • 2019-05-14

  Spadek cen jaj

  W pierwszych czterech miesiącach 2019 r. miesięczna cena sprzedaży jaj przez zakłady pakujące wyniosła 34,27 zł/100 szt i była o 5,3% mniejsza niż w porównywalnym okresie 2018 r.

 • 2019-05-13

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (05.05.2019)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 21 kwietnia do 5 maja 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj we wszystkich klasach.

 • 2019-05-10

  Spadek produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lutym 2019 r. ok. 209 tys. t mięsa drobiowego, a więc mniej o 12,2% niż przed miesiącem, ale więcej o 7,7% niż przed rokiem.

 • 2019-05-09

  Wzrost kosztów paszowych w chowie drobiu rzeźnego

  Na początku 2019 r., zwiększyły się koszty paszowe w chowie drobiu rzeźnego.

 • 2019-05-08

  Spadek eksportu jaj

  2018 r. za granicę sprzedano mniej o 18% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 12,5% przetworów z jaj. Import jaj świeżych był niższy o 22%, a przetworów z jaj o 46% wyższy w porównaniu z 2017 r.

 • 2019-05-07

  2018 r. sprzyjał przetwórcom mięsa drobiowego

  Ubiegły rok był w sektorze mięsnym bardzo dynamiczny. Wzrost cen drobiu wraz ze znacznym wzrostem eksportu oraz duże zwiększenie importu mięsa wieprzowego wraz z obniżeniem cen żywca, miały istotne przełożenie na wyniki finansowe branży.

 • 2019-04-25

  Polski handel zagraniczny drobiem

  W 2018 r. odnotowano dalszy, dynamiczny wzrost eksportu drobiu z Polski.

 • 2019-04-15

  Produkcja drobiu w Polsce

  Zgodnie z przewidywaniami IERiGŻ-PIB w 2018 r. tempo zwyżki produkcji drobiarskiej w Polsce było wolniejsze niż w roku 2017 i wyniosło 1,5%.

 • 2019-04-13

  Spadek cen jaj

  W 2018 r. miesięczna cena sprzedaży jaj wszystkich klas wagowych przez zakłady pakujące wyniosła 35,32 zł/100 szt. i była o 6,1% mniejsza niż w 2017 r. W styczniu 2019 r. zmalała o 0,9% w skali miesiąca i była już o 23,8% niższa niż przed rokiem.

 • 2019-04-10

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (31.03.2019)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 24 do 31 marca 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj klasy M.

 • 2019-04-08

  Produkcja drobiu na świecie

  Jak wynika z szacunków Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), w minionym roku światowa produkcja kurcząt zwiększyła się o 1,9% do 95,6 mln ton.