Drób i jaja

 • 2018-11-19

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (11.11.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 4 do 11 listopada 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost cen jaj klasy S.

 • 2018-11-18

  Spożycie jaj konsumpcyjnych maleje

  W 2018 r. miesięczne spożycie jaj na jedną osobę w gospodarstwach domowych wyniosła 11,42 szt., tzn. była o 2,9% mniejsza niż w 2017 r.

 • 2018-11-16

  Wzrost cen pasz dla kur niosek

  Miesięczne ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek były w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. większe o 10,5% od notowanych w takim samym okresie rok wcześniej, a ceny płacone producentom jaj zwiększyły się o 10%.

 • 2018-11-15

  Polski eksport gęsiny

  Polska jest jednym z czołowych producentów gęsiny w Unii Europejskiej, a polskie mięso z gęsi, z uwagi na wysoką jakość, cieszy się sporym uznaniem wśród zagranicznych konsumentów.

 • 2018-11-13

  Spadek cen jaj w październiku

  Po silnym zwyżkowym trendzie cen na rynku jaj, jaki wystąpił w drugiej połowie 2017 r., od początku br. miała miejsce ich stopniowa obniżka.

 • 2018-11-12

  Polski handel zagraniczny drobiem

  W czasie dziewięciu miesięcy 2018r. z Polski wywieziono 995 tys. ton żywca, mięsa i przetworów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, a więc o 9,5% więcej niż przed rokiem.

 • 2018-11-07

  Produkcja indyka wraca do łask

  W ostatnich latach rentowność produkcji kurcząt brojlerów dominowała nad opłacalnością produkcji indyka.

 • 2018-10-25

  Większe ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek

  Miesięczne ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek były w okresie styczeń-sierpień 2018 r. o 9,5% większe od notowanych rok wcześniej, a ceny płacone producentom jaj zwiększyły się w tym samym czasie o 10%.

 • 2018-10-24

  Spadek cen jaj

  Po silnym zwyżkowym trendzie cen na rynku jaj, jaki wystąpił w drugiej połowie 2017 r., od początku br. miał miejsce ich stopniowa obniżka.

 • 2018-10-23

  Spadek spożycia jaj

  W czwartym kwartale 2017 r. miesięczne spożycie jaj w gospodarstwach domowych wyniosło 11,6 szt/osobę i było o 4,1% mniejsze niż w porównywalnym okresie 2016 r.

 • 2018-10-23

  Minimalne zmiany kosztów paszowych dla drobiu

  W czasie ośmiu miesięcy 2018 r., minimalnie tylko zmieniły się miesięczne koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych.

 • 2018-10-22

  Wzrost produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w sierpniu 2018 r. 220 tys. t mięsa drobiowego, czyli o 2,8% więcej niż przed miesiącem, ale o 3,5% mniej niż przed rokiem.