Drób i jaja

 • 2020-05-31

  Ceny produktów drobiowych w Polsce (17.05.2020)

  Według ekspertów resortu rolnictwa w analizowanym czasie na krajowym rynku podrobów drobiowych, najbardziej podrożały tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 10,5% do 4430 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 5424 zł/t, a najmniej w południo-wschodnim – 4329 zł/t.

 • 2020-05-29

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (17.05.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 10 do 17 maja 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj we wszystkich klasach.

 • 2020-05-27

  Uzgodniono wzór nowego świadectwa zdrowia dla puchu i pierza eksportowanych do Chin

  W dniu 21 maja 2020 roku Ambasada RP w Pekinie poinformowała o zatwierdzeniu przez właściwą służbę chińską wzoru świadectwa zdrowia dla pierza eksportowanego z Polski do Chin.

 • 2020-05-25

  Ceny produktów drobiowych w Polsce (10.05.2020)

  Według ekspertów resortu rolnictwa w analizowanym czasie na krajowym rynku podrobów drobiowych, najbardziej podrożały tuszki kurcząt patroszonych o 24,2% do 5738 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 6519 zł/t, a najmniej w centralnym – 4748 zł/t.

 • 2020-05-25

  Zawieszenie przywozu do UE mięsa drobiowego pochodzącego z Chile

  Powodem zaistniałej sytuacji jest wynik audytu dotyczącego oceny systemu kontroli, regulującego produkcję mięsa drobiowego i drobiowych produktów mięsnych importowanych do UE, który został przeprowadzony przez służby KE w marcu br.

 • 2020-05-25

  Ceny drobiu w Polsce (10.05.2020)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 3 do 10 maja 2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek większości cen drobiu. Jedynie ceny kurcząt typu brojler wzrosły.

 • 2020-05-21

  Bośnia i Hercegowina wprowadziła ograniczenia importowe w związku z grypą ptaków

  W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, władze Bośni i Hercegowiny wprowadziły zakaz importu, którym objęte zostało województwo łódzkie, dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie.

 • 2020-05-18

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (10.05.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 3 do 10 maja 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost cen jaj we wszystkich klasach.

 • 2020-05-06

  Zniesienie przez Singapur restrykcji dla wybranych powiatów z uwagi na wygaszenie ognisk HPAI

  Dodatkowo, zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, możliwe jest wznowienie eksportu z terytoriów, na których nie wystąpiła grypa ptaków, przy spełnieniu zapisów właściwego wzoru świadectwa zdrowia.

 • 2020-04-27

  Wznowienie eksportu mięsa drobiowego na rynek singapurski

  23 kwietnia 2020 r. służby weterynaryjne Polski i Singapuru zakończyły renegocjacje wzoru świadectwa zdrowia na mięso drobiowe mrożone, wywożone z Polski do Singapuru.

 • 2020-04-23

  Handel zagraniczny drobiem

  W 2019 r. za granicę sprzedano 1,8 mln ton produktów drobiowych w ekwiwalencie tuszek za 3,1 mld EUR - 13,1 mld zł.

 • 2020-04-14

  Dramat w drobiu

  Branża drobiarska domaga się natychmiastowej interwencji na rynku i zdjęcia nadwyżek mięsa. Ceny skupu są dramatycznie niskie a chętnych na zakupy i tak trudno znaleźć. Hodowcy alarmują, że będą zmuszeni do utylizacji zwierząt