Drób i jaja

 • 2020-02-12

  Krajowe ceny zbytu tuszek drobiowych

  W ubiegłym roku ceny zbytu tuszek indyków utrzymywały się w granicy większej niż przed rokiem, a ceny tuszek kurcząt były mniejsze niż w 2018 r. i zwiększyły się dopiero w listopadzie 2019 r.

 • 2020-02-11

  18 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2020 r.

  Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 8 lutego 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 18 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

 • 2020-02-10

  Krajowe ceny skupu drobiu

  We wrześniu 2019 r. uległa odwróceniu utrzymująca się od lutego 2019 r. zwyżkowy trend cen skupu żywca drobiowego.

 • 2020-02-07

  Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Białoruś z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

  Ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.

 • 2020-02-07

  Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Federację Rosyjską z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

  Z uwagi na obowiązujące embargo polityczne eksport mięsa drobiowego do Rosji w chwili obecnej nie jest możliwy z całego terytorium Polski.

 • 2020-02-06

  Rozszerzenie ograniczeń importowych przez Rosję z powodu występowania HPAI w Polsce

  Strona rosyjska rozszerzyła zakaz wwozu mięsa drobiowego, produktów drobiowych oraz pasz również na te województwa, które z powodu wystąpienia grypy ptaków w 2016 roku są do chwili obecnej objęte zakazem wwozu do Rosji żywego drobiu i jaj wylęgowych.

 • 2020-02-04

  Ceny tuszek kurcząt w Unii Europejskiej

  W UE ceny tuszek kurcząt brojlerów, po utrzymującej się od początku 2019 r. zwyżce, od sierpnia ulegają spadkom.

 • 2020-02-03

  17 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2020 r.

  Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 29 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 17 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

 • 2020-02-03

  Handel drobiem Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w okresie od stycznia do października 2019 r. unijny eksport produktów drobiowych był o 8% wyższy niż przed rokiem i wyniósł 1,6 mln ton.

 • 2020-01-31

  Pomoc suszowa do użytków zielonych także dla hodowców gęsi?

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby pomoc suszowa przyznawana do użytków zielonych była także przyznawana hodowcom gęsi.

 • 2020-01-31

  16 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

  Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 29 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 16 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

 • 2020-01-28

  15 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

  Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 26 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 15 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.