Drób i jaja

 • 2018-12-19

  Wzrost produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w październiku 2018 r. ok. 262 tys. t mięsa drobiowego, czyli więcej o 8,7% niż przed miesiącem i o 11% niż przed rokiem.

 • 2018-12-07

  Ceny tuszek kurcząt w Unii Europejskiej

  Średnie ceny kurcząt brojlerów na rynku UE w czasie dziewięciu miesięcy 2018 r. ukształtowały się na w granicy nieco większej niż w porównywalnych okresach 2017 r.

 • 2018-12-05

  Wzrost produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały we wrześniu 2018 r. 241 tys. t mięsa drobiowego, czyli więcej o 9,5% niż przed miesiącem i o 7,1% niż przed rokiem.

 • 2018-12-04

  Wzrost kosztów paszowych dla drobiu

  W czasie dziewięciu miesięcy 2018 r., minimalnie tylko zwiększyły się koszty paszowe w chowie drobiu.

 • 2018-11-30

  Krajowe ceny zbytu tuszek drobiowych

  W okresie od stycznia do września 2018 r. tuszki kurcząt i tuszki indyków w zbycie ulegały miesięcznym wahaniom.

 • 2018-11-28

  Krajowe ceny skupu drobiu

  W Polsce we wrześniu 2018 r. (według danych GUS) żywiec drobiowy skupowano po 4,05 zł/kg, czyli o 0,4% taniej niż w sierpniu, ale o 5% drożej niż przed rokiem.

 • 2018-11-27

  Handel drobiem Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  W okresie styczeń–sierpień 2018 r. poza obszar celny UE wywieziono 1,2 mln ton drobiu w ekwiwalencie tuszek, czyli o 8% więcej niż przed rokiem.

 • 2018-11-19

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (11.11.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 4 do 11 listopada 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost cen jaj klasy S.

 • 2018-11-18

  Spożycie jaj konsumpcyjnych maleje

  W 2018 r. miesięczne spożycie jaj na jedną osobę w gospodarstwach domowych wyniosła 11,42 szt., tzn. była o 2,9% mniejsza niż w 2017 r.

 • 2018-11-16

  Wzrost cen pasz dla kur niosek

  Miesięczne ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek były w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. większe o 10,5% od notowanych w takim samym okresie rok wcześniej, a ceny płacone producentom jaj zwiększyły się o 10%.

 • 2018-11-15

  Polski eksport gęsiny

  Polska jest jednym z czołowych producentów gęsiny w Unii Europejskiej, a polskie mięso z gęsi, z uwagi na wysoką jakość, cieszy się sporym uznaniem wśród zagranicznych konsumentów.

 • 2018-11-13

  Spadek cen jaj w październiku

  Po silnym zwyżkowym trendzie cen na rynku jaj, jaki wystąpił w drugiej połowie 2017 r., od początku br. miała miejsce ich stopniowa obniżka.