Drób i jaja

 • 2018-08-06

  Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (29.07.2018)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż dniach od 23 do 29 lipca 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek cen kaczek typu brojler oraz kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych.

 • 2018-08-06

  Handel drobiem w Polsce i UE

  Jak wynika z danych MRIRW dynamika eksportu została utrzymana także w maju, przez co w pierwszych pięciu miesiącach 2018 r. eksport wzrósł w ujęciu wartościowym o 20,4% do 3,76 mld PLN oraz w ilościowym o 16,3% do 513,2 tys. t w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Oznacza to, że cena wywożonego drobiu była o 3,2% wyższa.

 • 2018-08-01

  Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (22.07.2018)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż dniach od 16 do 22 lipca 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek cen kaczek typu brojler, gęsi tuczonych, indorów i indyczek.

 • 2018-07-28

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (22.07.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 16 do 22 lipca 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj we wszystkich klasach.

 • 2018-07-13

  Stwierdzenie bakterii Salmonella Enteritidis w jajach spożywczych

  W jajach spożywczych stwierdzono obecność bakterii Salmonella Enteritidis.

 • 2018-07-12

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (01.07.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 25 czerwca do 1 lipca 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost cen jaj w klasie M i S, spadek odnotowano w klasie XL. Natomiast bez zmian pozostała caca jaj klasy L.

 • 2018-07-06

  Perspektywy otwarcia rynku chińskiego dla eksportu mięsa drobiowego z Polski

  W związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków o wysokiej zjadliwości polska branża drobiarska nie może wysyłać swoich produktów na rynek chiński od grudnia 2016 r.

 • 2018-07-05

  KRD-IG: Polski drób coraz bliżej Chin. Podpisano protokół bilateralny

  3 lipca br. podpisany został bilateralny protokół, dotyczący mięsa drobiowego eksportowanego z Polski do Chin. Wydarzenie stanowiło element programu misji wysokiego szczebla przedstawicieli administracji ChRL do Polski i miało miejsce w trakcie spotkania Ministra GACC (General Administration of Customs of China), Ni Yuefeng oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa...

 • 2018-07-04

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (24.06.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 18 do 24 czerwca 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost cen jaj we wszystkich klasach.

 • 2018-07-03

  Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (24.06.2018)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż dniach od 18 do 24 czerwca 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek cen kaczek typu brojler oraz gęsi tuczone.

 • 2018-06-25

  Eksport z Polski zajmuje miejsce drobiu importowanego z Brazylii

  W pierwszych czterech miesiącach 2018 r. przywóz drobiu ogółem do UE zmalał o 9,2% do 257 tys. t.

 • 2018-06-25

  Zagrożenie związane z przekroczeniem maksymalnego limitu pozostałości lazalocydu w jajach konsumpcyjnych klasy A

  W komunikacie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu pozostałości antybiotyku-kokcydiostatyku o nazwie lazalocyd w jajach konsumpcyjnych klasy A przedstawione zostały do wiadomości publicznej informacje pozwalające konsumentom na pełną identyfikację jaj podlegających wycofaniu z obrotu, zgodnie z decyzją właściwego organu Inspekcji...