Handel mięsem i jego przetworami

W okresie styczeń–sierpień 2019 r. łączne przychody z polskiego eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych przekroczyły 17,3 mld zł i były o 2% większe niż przed rokiem.

Handel mięsem i jego przetworami
Największy udział w wartości wysyłki mięsa i przetworów miały produkty drobiowe, których za granicę sprzedano 1,1 mln ton za 8,4 mld zł. Było to odpowiednio o 11% i o 10% więcej niż w porównywalnym okresie 2018 r. Jednocześnie do kraju sprowadzono 125 tys. ton drobiu, czyli o 13% więcej niż przed rokiem, a wydatki poniesione na zakup tego asortymentu wyniosły 935 mln zł i były o 4% większe.
 
W czasie ośmiu miesięcy 2019 r. z Polski wysłano 512 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, a zatem o 4% mniej niż w tym samym okresie 2018 r., a przychody otrzymane z wysyłki tego asortymentu zmalały o 2% do 4,5 mld zł. Import produktów wieprzowych do Polski był niższy o 9% i ukształtował się w granicy 599 tys. ton, a jego wartość osiągnęła 5,5 mld zł i była o 4% wyższa.
 
Żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wysłano 311 tys. ton, tj. o 5% mniej niż w tym samym okresie 2018 r. Przychody z eksportu wyniosły 4,4 mld zł i były o 8% niższe niż przed rokiem. Jednocześnie do kraju zaimportowano 30 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, a więc o 7% mniej niż w porównywalnym okresie 2018 r. Wartość przywozu wyniosła 458 mln zł i była o 9% mniejsza.


Tagi:
źródło: