| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny mięsem

Od początku bieżącego roku zwiększa się sprzedaż zagraniczna mięsa i jego przetworów z Polski. Największą dynamikę wzrostu kontyngentu i wartości eksportu notuje się w odniesieniu do drobiu.

Handel zagraniczny mięsem
W pierwszej połowie 2018 r. z kraju wywieziono 754 tys. ton produktów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, czyli o 14% więcej niż przed rokiem, a przychody otrzymane z eksportu były o 23% wyższe i wyniosły 1 280 mln EUR.
 
Import drobiu wyniósł 74 tys. ton i był o 3% niższy niż w tym samym czasie 2017 r. Wydatki poniesione na zakup produktów drobiowych zwiększyły się o 10% do 146 tys. EUR.
 
Eksport żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wzrósł o 4% do 241 tys. ton w ekwiwalencie tusz, a przychody ze sprzedaży tego asortymentu wyniosły 816 mln EUR i były o 17% większe niż w porównywalnym okresie ub.r. Jednocześnie do kraju sprowadzono 22,5 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego, a więc o 10% mniej niż rok wcześniej. Wydatki poniesione na zakup, podobnie jak przed rokiem, wyniosły 80 mln EUR.
 
W pierwszej połowie 2018 r. z kraju wysłano 395 tys. ton żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, a więc o 1% więcej niż przed rokiem, a całkowite przychody z eksportu wyniosły 802 mln EUR, czyli to o 6% mniej niż w tym samym okresie 2017 r. Import ukształtował się w granicy 470 tys. ton i był o 8,5% wyższy niż w pierwszym półroczu 2017 r. Wydatki poniesione na przywóz tego asortymentu wyniosły 902 mln EUR, tj. o 5% mniej niż przed rokiem.
 
W pierwszej połowie 2018 r. łączne przychody z eksportu produktów drobiowych, wieprzowych i wołowych wyniosły blisko 2,9 mld EUR i były o 12% większe niż przed rokiem.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!