| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny polskim mięsem

W okresie styczeń–maj 2021 r. przychody otrzymane przez krajowych przedsiębiorców z eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych, podobnie jak przed rokiem, wyniosły łącznie 2,5 mld EUR.

Handel zagraniczny polskim mięsem
Wartość importu zmniejszyła się o 21%, do 884 mln EUR (4 mld zł). W analizowanym okresie z Polski wyeksportowano 724 tys. ton produktów drobiowych za 1,2 mld EUR. Zarówno wolumen, jak i wartość wysyłki asortymentu drobiowego były wyższe o 1% niż przed rokiem. Jednocześnie do kraju sprowadzono 61 tys. ton drobiu za 112 mln EUR, tj. odpowiednio więcej o 3% i o 2% niż przed rokiem.
 
Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych wyniósł 292 tys. ton, czyli więcej o 4% niż w porównywalnym okresie 2020 r. Przychody z eksportu tego asortymentu zmalały o 7% w stosunku do tego samego okresu przed rokiem i wyniosły 643 mln EUR. W tym czasie do Polski przywieziono 368 tys. ton produktów wieprzowych za 707 mln EUR, a zatem odpowiednio mniej o 0,4% i o 25% niż przed rokiem.
 
Mniejsze wpływy w okresie styczeń–maj 2021 r. uzyskane z eksportu i wydatki poniesione na import produktów wieprzowych wynikały z niższych niż przed rokiem cen transakcyjnych. W okresie pięciu miesięcy 2021 r. za granicę sprzedano 190 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wobec 191 tys. ton przed rokiem. Przychody z wywozu wzrosły o 5% do 638 mln EUR. Przywóz asortymentu wołowego i cielęcego wyniósł 19 tys. ton i był mniejszy o 1,5% niż przed rokiem. Na jego zakup wydatkowano 66 mln EUR (300 mln zł), tj. o 6% więcej niż w okresie styczeń–maj 2020 r.


Tagi:
źródło: