Handel zagraniczny produktami mięsnymi

W pierwszym kwartale 2022 r. zyski otrzymane ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były wyższe o 28% niż rok wcześniej i wyniosły 2 mld EUR, stanowiąc 20% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Handel zagraniczny produktami mięsnymi
Największy udział w wartości eksportu żywca, mięsa i przetworów miały produkty drobiowe, które sprzedano za 987 mln EUR. Przychody z wysyłki asortymentu wołowego i cielęcego wyniosły 531 mln EUR, a wieprzowego – 388 mln EUR. Pozostałe 88 mln EUR pochodziło ze sprzedaży innych gatunków mięs, przetworów i żywca.

W okresie styczeń–marzec 2022 r. z Polski wywieziono 449 tys. ton produktów drobiowych, czyli więcej o 2% niż przed rokiem. Jednocześnie do kraju sprowadzono 49 tys. ton drobiu, a więc to wzrost o 48% niż w porównywalnym okresie 2021 r. Żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wyeksportowano 114 tys. ton, tj. zwyżka o 2% niż przed rokiem.

Wolumen importu asortymentu wołowego i cielęcego zwiększył się o 16% do 15 tys. ton. Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych zmalały o 11% w odniesieniu do pierwszego kwartału 2021 r. i wyniósł 156 tys. ton. W tym czasie do Polski sprowadzono 246 tys. ton asortymentu wieprzowego, a zatem o 5% więcej niż przed rokiem.


 


Tagi:
źródło: