Handel zagraniczny produktami mięsnymi

W okresie styczeń–kwiecień 2022 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były wyższe o 34% niż rok wcześniej i wyniosły 2,8 mld EUR -12,9 mld zł, stanowiąc 20% wartości całego polskiego wywozu produktów rolno-spożywczych.

Handel zagraniczny produktami mięsnymi
Największy udział w wartości wywóz żywca, mięsa i przetworów miały produkty drobiowe, które sprzedano za 1,4 mld EUR - 6,6 mld zł.

Zyski z wywozu asortymentu wołowego i cielęcego wyniosły 731 mln EUR - 3,3 mld zł, a wieprzowego – 528 mln EUR - 2,4 mld zł. Pozostałe 117 mln EUR pochodziło ze sprzedaży innych gatunków mięs, przetworów i żywca.

W okresie styczeń–kwiecień 2022 r. z Polski wyeksportowano 619 tys. ton produktów drobiowych, a więc to zwyżka o 4% w skali roku. Jednocześnie do kraju przywieziono 62 tys. ton drobiu, tj. o 33% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wyeksportowano 153 tys. ton więcej o 0,3% niż przed rokiem. Wolumen importu asortymentu wołowego i cielęcego zwiększył się o 26% do 20 tys. ton.

Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych był mniejszy o 12% niż przed rokiem i wyniósł 206 tys. ton. W tym czasie do Polski sprowadzono 322 tys. ton asortymentu wieprzowego, czyli o 9% więcej niż w porównywalnym okresie 2021 r.


Tagi:
źródło: