Nowe formy wparcia dla producentów mleka, świń i owiec

Krajowa Rada Izba Rolniczych poinformowała o zmianach we wspieraniu przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. MRiRW przygotowało nowelizację rozporządzenia z dnia 23 lutego 2017.

Nowe formy wparcia dla producentów mleka, świń i owiec
W ramach tzw. pakietu Hogana, zgodnie z rozporządzeniem KE 2016/1613 Polska otrzymała do rozdysponowania ok. 100 mln zł a dokładnie: 22 670 129 euro. Unijne wymogi zakładały przeznaczenie tych środków na wsparcie producentów mleka lub rolników w innych sektorach hodowlanych, którzy podejmują co najmniej jedno z nw. działań:
 
- ograniczenie produkcji wykraczające poza ograniczenie objęte zakresem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/16122 albo niezwiększanie produkcji;
- rolnictwo na małą skalę;
- stosowanie ekstensywnych metod produkcji;
- stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu;
- wdrażanie projektów współpracy;
- wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu propagowanie jakości i wartości dodanej;
- szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem.
 
Środki powinny być wykorzystane do 30 września 2017 r.
 
Wprowadzone w Polsce mechanizmy nie znalazły jednak wielkiego zainteresowania wśród rolników.
 
Jak wynika z uzasadnienia i informacji ARR o wsparcie zakupu jałówek i buhajów ras mięsnych przez producentów mleka i świń, z dostępnej kwoty 22, 71 zł złożono wnioski na kwotę 4 98 mln zł, co stanowi 22% wysokości pomocy przeznaczonej na ww. mechanizmy.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: