Polski handel zagraniczny produktami mięsnymi

W okresie styczeń–lipiec 2022 r. przychody otrzymane przez krajowych przedsiębiorców ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były o 37% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 5,3 mld EUR, stanowiąc 20% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Polski handel zagraniczny produktami mięsnymi
Największy udział w wartości wysyłki żywca, mięsa i przetworów miały produkty drobiowe, które sprzedano za 2,8 mld EUR. Zyski z wywozu asortymentu wołowego i cielęcego wyniosły 1,3 mld EUR, a wieprzowego – 980 mln EUR. Pozostałe 212 mln EUR przychodów pochodziło ze sprzedaży innych gatunków mięs, przetworów i żywca.

W okresie siedmiu miesięcy 2022 r. z Polski wyeksportowano 1,1 mln ton produktów drobiowych, czyli więcej o 9,5% niż przed rokiem. Jednocześnie do kraju przywieziono 125 tys. ton drobiu, a zatem to zwyżka o 21% w skali roku.

Żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wysłano 271 tys. ton, tj. mniej o 5% niż przed rokiem. Wolumen importu asortymentu wołowego i cielęcego zwiększył się o 36% do 38 tys. ton.

Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych był mniejszy o 11% niż przed rokiem i wyniósł 366 tys. ton. W tym czasie do Polski sprowadzono 589 tys. ton asortymentu wieprzowego, a zatem o 14% więcej niż w porównywalnym okresie 2021 r.


 


Tagi:
źródło: