Porównanie cen mięsa w UE i na świecie (luty 2016)

Według Komisji Europejskiej (KE) w lutym 2016 r. największą zniżkę cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina o 6,8% - podaje FAMMU/FAPA.

Porównanie cen mięsa w UE i na świecie (luty 2016)

Ceny wieprzowiny

Porównując poziom cen w ujęciu miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa wzrosła w lutym 2016 r. w odniesieniu do stycznia br. o 0,2%. W analizowanym okresie cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się w granicy 1276,90 EUR/t. Dla porównania cena wieprzowiny na rynku globalnym wynosiła 1213,50 EUR/t - 1346,10 USD/t.
 
W lutym 2016 r. cena mięsa wieprzowego na rynku światowym zmalała w porównaniu z ceną z lutego 2015 r. o 4,4%, a względem ceny ze stycznia br. zwiększyła się o 1%. W omawianym czasie cena wieprzowiny w Unii pozostawała na poziomie o 5% większym od ceny tego gatunku mięsa na rynku globalnym.

Ceny wołowiny

W lutym 2016 r. cena wołowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się w granicy 3776,90 EUR/t, tj. była o 1,4% mniejsza niż w lutym 2015 r. Porównując poziom cen w skali miesiąca okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w lutym br. była o 0,9% niższa niż w styczniu br. W lutym 2016 r. cena wołowiny na rynku światowym wynosiła 3396,00 EUR/t - 3767,10 USD/t, tj. była o 18,6 % mniejsza niż rok wcześniej i jednocześnie o 7,6% wyższa w odniesieniu do ceny ze stycznia 2016 r. W analizowanym okresie różnica w cenach wieprzowiny w Unii i na rynku globalnym wynosiła +11%.

Ceny drobiu

Poza tym w lutym 2016 r. cena mięsa drobiowego na rynku unijnym osiągnęła poziom 1776,00 EUR/t. Była ona o 20% niższa w porównaniu ze średnią ceną tego gatunku mięsa notowaną na rynku światowym, wynoszącą 2227,90 EUR/t - 2471,40 USD/t. W ujęciu rocznym cena mięsa drobiowego w Unii zmniejszyła się o 4,6%, a w miesięcznym o 1,1%. Na rynku globalnym cena tego gatunku mięsa zniżkowała o 1,5% i o 0,4%.


Tagi:
źródło: