| Autor: redakcja1

Prognoza cen żywca wieprzowego do marca 2018 r.

W 2017 r. pogłębiający się spadek eksportu produktów wieprzowych poza obszar UE spowodował, że ceny trzody chlewnej w drugiej połowie 2017 r., zarówno w UE, jak i w Polsce wykazują tendencję zniżkową.

Prognoza cen żywca wieprzowego do marca 2018 r.
We wrześniu 2017 r. w UE średnia cena zakupu trzody chlewnej klasy E wynosiła 165,32 EUR/100 kg i była mniejsza o 3% niż w sierpniu br. oraz o 0,2% niż przed rokiem. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 165,27 EUR/100 kg i była o 0,3% wyższa niż we wrześniu 2016 r.
 
W Polsce we wrześniu 2017 r. (dane GUS) za 1 kg żywca wieprzowego producenci otrzymywali 5,28 zł, czyli o 0,2% mniej niż w sierpniu br. i niż we wrześniu 2016 r.
 
W 2017 r. w UE malejące zapotrzebowanie zagraniczne na wieprzowinę, pomimo przewidywanej niższej unijnej produkcji, jest czynnikiem hamującym wzrost cen trzody chlewnej. W Polsce ceny żywca wieprzowego są uzależnione głównie od cen w UE oraz kursu wymiany złotego wobec euro. Szacuje się, że w czwartym kwartale 2017 r. krajowe ceny skupu żywca wieprzowego ulegną sezonowemu spadkowi.
 
Jednak utrzymujące się zapotrzebowanie na polską wieprzowinę ze strony krajów UE i krajów trzecich będzie prawdopodobnie hamował ich większy spadek. W wyniku czego, w grudniu 2017 r. ceny trzody chlewnej mogą kształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego w porównywalnym okresie 2016 r., a w końcu pierwszego kwartału 2018 r. ich poziom może być nieco większy niż w marcu 2017 r.
 
Prognozy ekspertów ARR przewidują, iż średnie ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce w okresie od grudnia 2017 r. do marca 2018 r. mogą kształtować się następująco:
  • grudzień 2017 r.: 4,90-5,10 zł/kg
  • marzec 2018 r.: 4,90-5,20 zł/kg.


Tagi:
źródło: