Prognoza krajowej produkcji mięsa

Według skorygowanej w lipcu br. krótkoterminowej prognozy Komisji Europejskiej produkcja drobiu w Unii Europejskiej w 2022 r., podobnie jak w roku poprzednim, wyniesie 13,3 mln ton.

Prognoza krajowej produkcji mięsa
Poziom produkcji drobiu będzie determinowany głównie wysokimi kosztami produkcji oraz grypą ptaków, która dotknęła większość krajów UE.

Produkcja wieprzowiny w 2022 r. prawdopodobnie wyniesie 22,5 mln ton i będzie mniejsza o 4,7% niż w 2021 r. Do obniżki produkcji przyczynią się z jednej strony rosnące koszty produkcji oraz rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF), a z drugiej strony spadek zapotrzebowania na wieprzowinę.

W 2022 r. w UE produkcja wołowiny może być o 0,5% niższa niż w 2021 r. i wynieść 6,9 mln ton. Podobnie jak w przypadku wieprzowiny i drobiu, spadek produkcji będzie determinowany wysokimi kosztami pasz, co może przełożyć się na zwiększone uboje przy niższej masie tusz. Prognozowany na 2022 r. poziom produkcji podstawowych gatunków mięsa będzie mniejszy niż w roku 2019 – ostatnim poprzedzającym pandemię koronawirusa.


 


Tagi:
źródło: