| Autor: redakcja1

Prognoza unijnej produkcji mięsa

Jak wynika ze skorygowanej w lipcu br. krótkoterminowej prognozy Komisji Europejskiej produkcja drobiu w Unii Europejskiej w 2021 r. może być o 0,9% mniejsza niż w 2020 r. i wynieść 13,6 mln ton.

Prognoza unijnej produkcji mięsa
Będzie to efekt grypy ptaków, która dotknęła większość krajów UE i skutkuje ograniczeniem unijnego wywozu poza teren Wspólnoty. Produkcja wieprzowiny w 2021 r. prawdopodobnie będzie większa o 1,7% niż w 2020 r. i wyniesie 23,7 mln ton. Zwyżce produkcji będzie sprzyjał m.in. utrzymujący się popyt na wieprzowinę ze strony Chin.
 
W 2021 r. w UE-27 produkcja wołowiny może być mniejsza o 1,4% niż w 2020 r. i prawdopodobnie wyniesie 6,8 mln ton. Będzie to spowodowane obniżką unijnego pogłowia bydła w grudniu 2020 r. i mniejszym popytem ze strony sektora gastronomicznego w pierwszym półroczu 2021 r.


Tagi:
źródło: