Rynek mięsa w Polsce (01.08.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (01.08.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 26.07 – 1.08.2021 r. w zakładach monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW trzodę chlewną skupowano po 5,07 zł/kg, a więc drożej o 4% niż w poprzednim tygodniu. Żywiec wieprzowy był droższy niż przed miesiącem i rokiem, odpowiednio o 1% i 4%. W ostatnim tygodniu lipca br. na rynku unijnym za świnie rzeźne klasy E płacono 150,00 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli taniej o 1% niż tydzień wcześniej. Poziom cen był niższy o 5% niż przed miesiącem, ale zbliżony do notowanego przed rokiem.
 
Cena wieprzowiny tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wynosiła 144,90 EUR/100 kg i była o 5,10 EUR niższa od średniej ceny w UE. Na rynkach znaczących unijnych producentów niższe niż w Polsce ceny żywca wieprzowego notowano w Niderlandach - 133,06 EUR/100 kg i Belgii - 130,12 EUR/100 kg, a wyższe – we Francji - 147,00 EUR/100 kg, w Niemczech - 148,59 EUR/100 kg, Danii - 155,02 EUR/100 kg i Hiszpanii - 163,20 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W ślad za zwyżką cen zakupu żywca drożała także wieprzowina w zbycie. W ostatnim tygodniu lipca br. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 7,23 zł/kg, czyli drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 0,3% niż przed miesiącem. Cena półtusz była też o 3% wyższa w odniesieniu do notowań z tego samego tygodnia 2020 r.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 26.07 – 1.08.2021 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne otrzymywali 7,39 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż na przełomie czerwca i lipca br. Bydło rzeźne było również droższe o 22% niż przed rokiem.
 
W UE w dniach 26.07 – 1.08.2021 r. średnio za bydło rzeźne klasy R3 unijni dostawcy otrzymywali 383,43 EUR/100 kg. Był to poziom cen wyższy o 1% od notowanego przed tygodniem i przed miesiącem. Średnio w UE cena żywca wołowego była większa o 10% niż przed rokiem. Polska wołowina tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 355,35 EUR za 100 kg i była niższa o 7% od średniej ceny w UE oraz niższa od cen uzyskiwanych u głównych unijnych producentów żywca wołowego.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W ostatnim tygodniu lipca br. kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat zbywano po 14,56 zł/kg. Był to poziom cen wyższy o 2% niż przed tygodniem, o 3% niż miesiąc wcześniej oraz o 17,5% w stosunku do notowań sprzed roku.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W lipcu br. ceny skupu kurcząt brojlerów były stabilne. Spadek cen zaobserwowano z kolei na rynku indyków. W dniach 26.07 – 1.08.2021 r. zakłady drobiarskie za kurczęta brojlery, podobnie jak w poprzednim notowaniu, płaciły 4,24 zł/kg, a więc było to o 0,01 zł/kg mniej przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się w granicy 5,41 zł/kg, tj. niższej o 4% niż tydzień wcześniej i o 12% niż na przełomie czerwca i lipca br. W porównaniu z cenami uzyskanymi przed rokiem kurczęta były o 30% droższe, a indyki – o 25%. Za kaczki brojlery dostawcom płacono 4,97 zł/kg względem 4,96 zł/kg tydzień i miesiąc wcześniej, ale więcej o 12% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 26.07 – 1.08.2021 r. tuszki kurcząt patroszonych podrożały o 2% do 7,24 zł/kg. Jednocześnie był to poziom cen niższy o 5% niż przed miesiącem, ale wyższy o 50% niż przed rokiem. Cena tuszek indyków zmniejszyła się o 1% do 11,32 zł/kg i była niższa o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu do notowań sprzed roku tuszki indyków podrożały o 42%.


Tagi:
źródło: