Rynek mięsa w Polsce (02.01.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (02.01.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 27.12.2021 r. – 2.01.2022 r. na rynku krajowym ponownie potaniała trzoda chlewna, za którą dostawcy uzyskiwali 4,47 zł/kg, czyli mniej o 1% niż w tygodniu przedświątecznym. Cena tego żywca była wyższa o 4,5% niż przed miesiącem i o 16% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ostatnim tygodniu grudnia 2021 r. półtusze wieprzowe zbywano po 6,20 zł/kg, tj. taniej o 9% niż w poprzednim notowaniu i o 1% niż w miesiąc wcześniej. W stosunku do cen sprzed roku półtusze były droższe o 5,5%.

Ceny zakupu żywca wołowego

Zarówno w UE, jak i na rynku krajowym kontynuowany jest zwyżkowy trend cen skupu żywca wołowego, przy czym ceny w Polsce są jednymi z najwyższych w Unii. W ostatnim tygodniu 2021 roku w UE za bydło rzeźne klasy R3 dostawcy otrzymywali 434,40 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań z końca 2020 r. bydło rzeźne w UE podrożało o 20%. Cena żywca wołowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 452,94 EUR/100 kg, a zatem wyższym o 18,54 EUR niż w UE. Jednocześnie była ona większa o 32,38 EUR niż we Francji, o 10,95 EUR niż w Irlandii i o 54,60 EUR niż w Niderlandach. Na rynku krajowym w dniach 27.12.2021 r. – 2.01.2022 r. cena żywca wołowego, w porównaniu do poprzedniego tygodnia, wzrosła o 4,5% i ukształtowała się na poziomie 9,49 zł/kg. Była ona wyższa o 1% niż miesiąc wcześniej oraz o 44,5% niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W zakładach mięsnych w ostatnim tygodniu grudnia 2021 r. ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat sprzedawano po 18,73 zł/kg, a więc taniej o 0,03 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Cena ćwierci była wyższa o 34% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W ostatnim tygodniu 2021 roku kontynuowany był wzrost cen zakupu żywca drobiowego. Za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali 4,35 zł/kg, czyli o więcej 0,01 zł/kg niż w poprzednim notowaniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. Cena indyków wyniosła 5,65 zł/kg i była wyższa o 1,5% niż w tygodniu przedświątecznym oraz o 10% niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów, w porównaniu z poprzednim tygodniem, zwiększyła się o 1,5% do poziomu 5,75 zł/kg. Kaczki były również droższe o 5% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami z końca 2020 roku kurczęta brojlery kosztowały więcej o 40,5%, indyki – o 35%, a kaczki – o 34%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 6,98 zł/kg, czyli drożej o 7% niż w tygodniu przedświątecznym, ale o 0,5% taniej niż miesiąc wcześniej. Cena tuszek indyków wyniosła 11,18 zł/kg i była niższa o 1% w stosunku do poprzedniego notowania, ale wyższa o 4% niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt były droższe niż przed rokiem o 35%, a indyków – o 26%.


Tagi:
źródło: