Rynek mięsa w Polsce (03.04.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (03.04.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 28.03 – 3.04.2022 r. na rynku krajowym zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW nabywały żywiec wieprzowy po 6,79 zł/kg, czyli drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena świń rzeźnych była wyższa o 32% niż w pierwszym tygodniu marca br. oraz o 28% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Na przełomie marca i kwietnia br. cena półtusz wieprzowych ukształtowała się na poziomie 10,20 zł/kg, a więc niższym o 1% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie była ona wyższa o 39,5% niż przed miesiącem oraz o 27% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 28.03 – 3.04.2022 r. cena bydła rzeźnego w skupie wzrosła o 3% w porównaniu z poprzednim tygodniem i ukształtowała się na poziomie 11,17 zł/kg. Żywiec ten był droższy o 12% niż przed miesiącem oraz o 65% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat przeciętnie po 21,94 zł/kg, a zatem drożej o 3% niż tydzień wcześniej. W stosunku do notowań sprzed miesiąca i roku ćwierćtusze były droższe odpowiednio o 10% i 61%.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na przełomie marca i kwietnia br. krajowi dostawcy w skupie za kurczęta brojlery otrzymywali 5,70 zł/kg, czyli więcej o 6% niż w poprzednim tygodniu i o 20% niż przed miesiącem. Cena indyków, w porównaniu z poprzednim tygodniem, zwiększyła się o 3% do 7,65 zł/kg i była wyższa o 10,5% niż na początku marca br. Kaczki brojlery skupowano po 6,64 zł/kg, tj. drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż przed miesiącem. Cena kurcząt brojlerów była wyższa niż przed rokiem o 53%, indyków – o 35,5%, a kaczek brojlerów – o 42,5%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Tuszki kurcząt patroszonych z szyjami sprzedawano po 10,10 zł/kg, a więc o 0,06 zł/kg drożej niż tydzień wcześniej. Cena tego asortymentu była wyższa o 21% niż przed miesiącem oraz o 60% niż przed rokiem. Tuszki indyków patroszonych, tak jak w poprzednim tygodniu, zbywano po 11,50 zł/kg, a więc taniej o 7% niż przed miesiącem, ale drożej o 8% niż w porównywalnym okresie 2021 r.


Tagi:
źródło: