| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (04.04.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (04.04.2021)
Na rynku krajowym w tygodniu poprzedzającym święta Wielkiej Nocy zaobserwowano obniżkę cen żywca wieprzowego, podczas gdy ceny żywca wołowego były w miarę stabilne. Jednocześnie podrożały kurczęta brojlery i indyki, a potaniały kaczki brojlery.
 
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 29.03 – 4.04.2021 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW nabywały trzodę chlewną po 5,29 zł/kg, a więc taniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale drożej o 5% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była niższa o 14% niż w porównywalnym okresie 2020 r.
 
W UE od początku lutego br. utrzymuje się zwyżka cen żywca wieprzowego, przy czym w ostatnich trzech tygodniach jego dynamika nieco osłabła. Na przełomie marca i kwietnia br. w UE za świnie rzeźne klasy E dostawcy otrzymywali 156,60 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a zatem więcej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu, o 10% niż przed miesiącem, ale mniej o 16% niż przed rokiem. Cena żywca tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 149,93 EUR/100 kg i była niższa o 6,67 EUR niż średnio w UE oraz o 5,78 EUR niż w Niemczech.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W Polsce w ślad za spadkiem cen żywca potaniały tez elementy wieprzowe. Na przełomie marca i kwietnia br. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 8,05 zł/kg, czyli o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 9% drożej niż przed miesiącem. Jednocześnie asortyment ten kosztował mniej o 11% w porównaniu z notowaniami sprzed roku.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 29.03 – 4.04.2021 r., podobnie jak w poprzednim tygodniu, za bydło rzeźne dostawcy otrzymywali 6,78 zł/kg. Był to poziom cen wyższy o 1% niż w pierwszym tygodniu marca br. oraz o 12% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Na przełomie marca i kwietnia br. kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano przeciętnie po 13,64 zł/kg, tj. drożej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 0,5% niż przed miesiącem. Ćwierćtusze kosztowały więcej o 3% niż w porównywalnym okresie 2020 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 29.03 – 4.04.2021 r. zakłady drobiarskie kupowały kurczęta brojlery po 3,72 zł/kg, a zatem drożej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 4% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena kurcząt była wyższa o 12%. Za indyki płacono 5,65 zł/kg, a więc więcej o 0,03 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, o 1% niż przed miesiącem oraz o 3% niż przed rokiem. Za kaczki brojlery dostawcy uzyskiwali 4,66 zł/kg względem 4,67 zł/kg w poprzednim notowaniu. Cena ta była wyższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 6% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
Na przełomie marca i kwietnia br. tuszki kurcząt sprzedawano po 6,31 zł/kg, czyli drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 8,5% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 10,66 zł/kg i była wyższa o 3% niż tydzień wcześniej, ale o 6% niższa niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku tuszki kurcząt kosztowały więcej o 36,5%, a indyków – o 14%.


Tagi:
źródło: