Rynek mięsa w Polsce (04.09.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (04.09.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Mniejsza podaż żywca wieprzowego na rynku krajowym w połączeniu z wysokimi kosztami produkcji wpływa stymulująco na zwiększenie się cen skupu trzody chlewnej. W dniach 29.08 – 4.09.2022 r. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) dostawcy za trzodę chlewną otrzymywali 7,72 zł/kg, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 9% niż przed miesiącem. Żywiec wieprzowy był droższy o 65% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Podobne trendy cenowe notowane są w Unii Europejskiej. Na przełomie sierpnia i września 2022 r. unijni dostawcy za świnie rzeźne klasy E uzyskiwali 209,34 EUR/100 kg, tj. więcej odpowiednio o 1% i o 7,5% niż tydzień i miesiąc wcześniej oraz o 49% niż przed rokiem. W Polsce cena świń rzeźnych tej klasy wyrażona w euro była wyższa o 2% niż średnio w UE i wyniosła 213,58 EUR/100 kg. Wśród największych unijnych producentów wieprzowiny ceny niższe niż w Polsce oferowano m.in. w Niderlandach - 183,69 EUR/100 kg, Danii - 184,07 EUR/100 kg, Hiszpanii - 212,60 EUR/100 kg i Niemczech - 213,39 EUR/100 kg, a większe – we Francji 214 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Półtusze wieprzowe zbywano przeciętnie po 11,37 zł/kg, a więc drożej o 2% niż tydzień wcześniej oraz odpowiednio o 13,5% i 58% niż przed miesiącem i rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na rynku krajowym ceny skupu żywca wołowego, pomimo notowanych od dwóch tygodni obnizek, utrzymują się na wysokim poziomie. Na przełomie sierpnia i września 2022 r. bydło rzeźne nabywano po 11,03 zł/kg, a zatem taniej odpowiednio o 2% i o 1% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W stosunku do cen otrzymywanych przed rokiem żywiec wołowy był o 42% droższy.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat po 21,51 zł/kg, czyli o 1% taniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie ćwierćtusze wołowe były o 45% droższe niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 29.08 – 4.09.2022 r. dostawcy za kurczęta brojlery otrzymywali 6,09 zł/kg, a zatem więcej o 0,01 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 0,02 zł/kg niż przed miesiącem. Cena indyków, w stosunku do notowań sprzed tygodnia i miesiąca wzrosła o 1% i ukształtowała się w granicy 8,58 zł/kg. Gęsi tuczone skupowano po 15,99 zł/kg, a więc drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż na początku lipca br. Cena kaczek brojlerów wyniosła 7,36 zł/kg i była niższa o 0,02 zł/kg niż przed tygodniem i miesiącem. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem kurczęta brojlery były droższe o 49%, indyki – o 76%, gęsi – o 65%, a kaczki brojlery – o 48%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych po 8,97 zł/kg, a zatem taniej o 5% niż tydzień wcześniej oraz o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie tuszki kurcząt były droższe o 58,5% niż przed rokiem. Cena tuszek indyków zwiększyła się w skali tygodnia o 1% do 14,21 zł/kg. Była ona niższa o 2% niż w końcu lipca br., ale wyższa o 37% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.


Tagi:
źródło: