| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (05.09.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (05.09.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 30.08 – 5.09.2021 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały trzodę chlewną po 4,68 zł/kg, a więc taniej o 4,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 9% niż przed miesiącem. Żywiec ten kosztował także mniej o 3,5% niż w porównywalnym tygodniu 2020 r. Krajowe ceny żywca wieprzowego były zróżnicowane regionalnie. Najwięcej za świnie rzeźne – 4,78 zł/kg uzyskiwali dostawcy z makroregionu zachodniego, obejmującego woj.: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, a najmniej – 4,49 zł/kg z makroregionu południowo-wschodniego, obejmującego woj.: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Na przełomie sierpnia i września br. cena zbytu półtusz wieprzowych ukształtowała się w granicy 7,20 zł/kg, a więc niższej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 5% niż na początku sierpnia br. Jednocześnie półtusze były o 2% droższe niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 30.08 – 5.09.2021 r. cena zakupu bydła rzeźnego zmniejszyła się w ciągu tygodnia o 1% do 7,75 zł/kg. Żywiec ten był jednak droższy o 3% niż przed miesiącem oraz o 23% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Na rynku krajowym zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat po 14,83 zł/kg względem 4,85 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena tego asortymentu była wyższa o 4% niż przed miesiącem oraz o 14% niż rok wcześniej.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na przełomie sierpnia i września br. kurczęta brojlery w kraju nabywano po 4,08 zł/kg, czyli taniej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się na poziomie 4,89 zł/kg i była niższa niż tydzień i miesiąc wcześniej odpowiednio o 1% i o 8%. Cena kaczek od początku lipca br. jest w miarę stabilna. W dniach 30.08 – 5.09.2021 r. za kaczki brojlery, podobnie jak tydzień wcześniej, dostawcy otrzymywali 4,98 zł/kg w odniesieniu do 4,95 zł/kg przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku kurczęta brojlery były droższe o 26%, a indyki i kaczki brojlery – o 17%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Spadek cen żywca drobiowego w skupie ma przełożenie na niższe ceny asortymentu drobiowego w zakładach drobiarskich. Na przełomie sierpnia i września br. tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 5,66 zł/kg, tj. taniej o 4% niż w poprzednim tygodniu oraz o 16% niż przed miesiącem, ale drożej o 10% niż przed rokiem. Cena tuszek indyków w obrębie tygodnia uległa spadkowi o 5% do 10,35 zł/kg. Była ona niższa niż przed miesiącem o 3%, ale o 30% wyższa niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.


Tagi:
źródło: