Rynek mięsa w Polsce (10.04.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (10.04.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 4–10.04.2022 r. (dane z zakładów ZSRIR MRiRW) cena zakupu trzody chlewnej ukształtowała się na poziomie 6,80 zł/kg wobec 6,79 zł/kg w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był droższy o 10% niż przed miesiącem oraz o 29% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 10,22 zł/kg, a więc drożej o 0,02 zł/kg niż tydzień wcześniej. Cena półtusz była wyższa o 11% niż przed miesiącem oraz o 30% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W drugim tygodniu kwietnia br. za bydło rzeźne dostawcy otrzymywali 11,34 zł/kg, a więc więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 12% niż przed miesiącem. Żywiec ten był o 65% droższy niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat zbywano po 21,99 zł/kg w stosunku do 21,94 zł/kg tydzień wcześniej. Ćwierćtusze wołowe były droższe niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 6% i 56,5%.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 4–10.04.2022 r. odnotowano dalszy wzrost cen skupu monitorowanych gatunków żywca drobiowego. Kurczęta brojlery skupowano po 5,93 zł/kg, czyli drożej o 4% niż w poprzednim tygodniu i o 21% niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła 7,98 zł/kg i była odpowiednio wyższa o 4% i o 13% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Kaczki brojlery w ujęciu tygodnia podrożały o 2% do 6,79 zł/kg. Był to poziom cen wyższy o 7% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery były droższe o 58%, indyki – o 40%, a kaczki brojlery – o 47%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych z szyjami po 10,07 zł/kg, tj. taniej o 0,03 zł/kg niż tydzień wcześniej. Jednocześnie tuszki kurcząt były droższe o 10% niż przed miesiącem i o 64% niż w analogicznym okresie 2021 r. Cena tuszek indyków patroszonych wzrosła w ciągu tygodnia o 5% do 12,09 zł/kg. Była ona wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej i o 9% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: