| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (10.10.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (10.10.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 4–10.10.2021 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za żywiec wieprzowy płaciły dostawcom 4,23 zł/kg, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen niższy o 6% niż przed miesiącem i rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu października br. cena półtusz wieprzowych, w stosunku do poprzedniego tygodnia, zmniejszyła się o 1% do 6,38 zł/kg. Półtusze były tańsze o 7% niż miesiąc wcześniej oraz o 2% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

Tendencję zwyżkową wykazywały ceny skupu żywca wołowego. W dniach 4–10.10.2021 r. za bydło rzeźne uzyskiwano 8,36 zł/kg, czyli więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 7% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była wyższa o 32% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W Polsce w pierwszym tygodniu października br. kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat sprzedawano po 16,00 zł/kg, a zatem taniej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu, ale drożej o 7,5% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była o 22% wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 4–10.10.2021 r. krajowi dostawcy za kurczęta brojlery uzyskiwali 3,97 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 1,5% niż przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się w granicy 4,94 zł/kg i była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. Gęsi tuczone, podobnie jak w poprzednim tygodniu, skupowano po 9,75 zł/kg, a więc taniej o 4% niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów wyniosła 4,96 zł/kg i była niższa o 0,01 zł/kg niż tydzień i miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 23%, indyki – o 19%, gęsi – o 31%, a kaczki brojlery – o 16%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W pierwszym tygodniu października br. tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 5,65 zł/kg, czyli o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu, ale taniej o 1% niż miesiąc wcześniej. Cena zbytu tuszek indyków w obrębie tygodnia wzrosła o 4% do 10,97 zł/kg i była wyższa o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku tuszki kurcząt oraz indyków podrożały odpowiednio o 21% i 35%.


Tagi:
źródło: