Rynek mięsa w Polsce (1.01.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (1.01.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W ostatnim tygodniu 2022 r. na rynku krajowym, ze względu na małe zainteresowanie zakupem świń rzeźnych przez podmioty skupujące, utrzymał się dalszy spadek cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 26.12.2022 – 1.01.2023 r. w zakładach mięsnych monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za trzodę chlewną dostawcy otrzymywali 7,51 zł/kg względem 7,52 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była niższa o 2% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 68% niż przed rokiem. W pozostałych krajach Unii Europejskiej kierunek zmian cen był przeważnie podobny jak w Polsce.

Średnio w UE świnie rzeźne klasy E kupowano po 203,64 EUR/kg masy poubojowej schłodzonej, tj. taniej o 0,4% niż tydzień wcześniej. Był to poziom cen podobny do notowanego przed miesiącem oraz wyższy o 55% niż przed rokiem. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w euro ukształtowała się w granicy 210,60 EUR/100 kg i o 3% przewyższała średnią cenę w UE. Niższe niż w Polsce ceny tego żywca odnotowano m.in. w Niemczech o 1,67 EUR, Hiszpanii o 10,05 EUR, Danii o 26,64 EUR i w Niderlandach o 34,19 EUR.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W Polsce w dniach 26.12.2022 – 1.01.2023 r. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 11,09 zł/kg, a więc taniej o 1% niż w tygodniu przedświątecznym, ale drożej o 1% niż na przełomie listopada i grudnia 2022 r. Jednocześnie cena półtusz była wyższa o 79% w odniesieniu do notowań z porównywalnego okresu 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W krajowym skupie wzrosły ceny bydła rzeźnego, po utrzymującym się od drugiej dekady listopada 2022 r. spadku. W ostatnim tygodniu grudnia 2022 r. za żywiec wołowy dostawcom płacono 10,94 zł/kg, czyli więcej o 4% niż w tygodniu przedświątecznym oraz o 2% niż na przełomie listopada i grudnia 2022 r. Jednocześnie cena bydła rzeźnego była o 15% wyższa niż w ostatnim tygodniu 2021 r.

W UE średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się w granicy 515,41 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli wyższej o 0,3% niż tydzień wcześniej, o 2% niż przed miesiącem oraz o 19% niż przed rokiem. W Polsce cena bydła tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 495,83 EUR/100 kg i była niższa o 4% od średniej ceny w UE.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W Polsce w ślad za wzrostem cen żywca wołowego w skupie drożało mięso. W dniach 26.12.2022 – 1.01.2023 r. zakłady mięsne sprzedawały ćwierćtusze wołowe kompensowane z młodych buhajków do 2 lat po 21,79 zł/kg, a zatem drożej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 0,5% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była wyższa o 16% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W ostatnim tygodniu 2022 r. odnotowano wzrost cen skupu monitorowanych rodzajów żywca drobiowego. Za kurczęta brojlery dostawcom płacono 5,73 zł/kg względem 5,71 zł/kg w tygodniu przedświątecznym. Żywiec ten był tańszy o 3% niż przed miesiącem, ale droższy o 32% niż w końcu 2021 r. Cena indyków ukształtowała się na poziomie 9,28 zł/kg, tj. wyższym o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej oraz o 64% niż przed rokiem. Kaczki brojlery skupowano po 7,69 zł/kg, a zatem drożej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz drożej o 0,05 zł/kg niż przed miesiącem. W stosunku do notowań z porównywalnego okresu 2021 r. żywiec ten był o 34% droższy.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych po 8,24 zł/kg, a więc odpowiednio drożej o 19% i o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Tuszki indyków sprzedawano po 16,41 zł/kg, tj. drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% niż na przełomie listopada i grudnia 2022 r. Cena tuszek kurcząt była wyższa niż przed rokiem o 18%, a cena tuszek indyków – o 47%.


Tagi:
źródło: