Rynek mięsa w Polsce (1.04.2018)

Krajowe ceny żywca wieprzowego, po dwutygodniowym spadku, w tygodniu przedświątecznym pozostały niezmienne. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (1.04.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 26.03 – 1.04.2018 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za trzodę chlewną dostawcy uzyskiwali 4,57 zł/kg. Było to mniej o 4% niż przed miesiącem oraz o 12% niż przed rokiem.
 
W Unii Europejskiej, podobnie jak w Polsce, w dniach 26.03 – 1.04.2018 r. cena zakupu świń rzeźnych klasy E była podobna do otrzymanej tydzień wcześniej i wyniosła 145,06 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Żywiec ten był tańszy o 2% niż przed miesiącem oraz o 10% niż przed rokiem. Cena trzody chlewnej tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 142,83 EUR/100 kg, tj. o 1,5% niższym od średniej ceny w UE.
 
Krajowe ceny prosiąt
 
Na krajowych targowiskach od trzech tygodni tanieją prosięta. W dniach 26.03 – 1.04.2018 r. (według danych ZSRIR MRiRW) za jedno prosię płacono 179 zł, czyli o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 2% więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny prosiąt były o 6% niższe.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W ostatnim tygodniu marca br. w krajowych zakładach mięsnych półtusze wieprzowe sprzedawano po 6,77 zł/kg, czyli o 0,6% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 1% taniej niż w końcu lutego br. Cena półtusz była też o 9% mniejza niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Od trzech tygodni w krajowym skupie ceny bydła rzeźnego ulegają niewielkim obniżkom. W dniach 26.03 – 1.04.2018 r. (według danych ZSRIR MRiRW) za żywiec wołowy dostawcom płacono średnio 6,80 zł/kg wobec 6,84 zł/kg w poprzednim tygodniu oraz 6,82 zł/kg przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku żywiec wołowy był o 7% droższy.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W ostatnim tygodniu marca br. cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych ukształtowała się na poziomie 13,68 zł/kg, czyli o 1% niższym niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. Była ona jednak o 9% wyższa w porównaniu z tym samym tygodniem 2017 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 26.03 – 1.04.2018 r. za kurczęta brojlery krajowi dostawcy otrzymywali 3,42 zł/kg. Był to poziom cen zbliżony do uzyskanego w poprzednim tygodniu - 3,43 zł/kg oraz przed miesiącem - 3,42 zł/kg i rokiem - 3,41 zł/kg. Cena indyków była też podobna do notowanej tydzień wcześniej i wynosiła 4,53 zł/kg. Jednocześnie indyki były tańsze o 3% niż przed miesiącem oraz o 11% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W tygodniu przedświątecznym w zakładach drobiarskich podrożały zarówno tuszki kurcząt, jak i indyków. Za tuszki kurcząt patroszonych otrzymywano 5,40 zł/kg, czyli o 1,5% więcej niż tydzień wcześniej, ale o 5% mniej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wynosiła 8,73 zł/kg i była wyższa o 2,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 9% niż przed miesiącem. W stosunku do cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt podrożały o 7%, a tuszki indyków o 7,5% potaniały.


Tagi:
źródło: